Jak se vyznat v projektové dokumentaci

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Jak se vyznat v projektové dokumentaci

Určitě už jste se setkali s tím, jak je stresující dělat nejen pracovní záležitosti na poslední chvíli. Co to teď změnit a zkusit to naopak? Tedy s předstihem a hlavně s větším klidem, což vám ve výsledku ušetří nejen nervy, ale i zbytečné výdaje při opravě narychlo vzniklých případných chyb. Náš článek bude pojednávat o projektové dokumentaci a jejím dělení, tedy co jako zastupitelé obce potřebujete konkrétně připravit k určitému typu projektu. Ještě sice přesně neznáme dotační výzvy pro nadcházející období 2021-2027, ale to neznamená, že se na ně nemůžeme připravit alespoň z hlediska upřesnění pojmů a přípravy projektové dokumentace. Protože i tady platí, kdo je připraven, není zaskočen.

Stupně projektové dokumentace

V současné době existuje několik odlišných stupňů projektové dokumentace, lišících se od sebe obsahem i rozsahem. Je nutno podotknout, že projektová dokumentace se provádí na stavbu, nikoli na dodávku věcí, toto dělení vymezuje, zda budete projektovou dokumentaci potřebovat či nikoli. Na každý projekt je navíc potřeba jiný stupeň, v následujících řádcích se dozvíte více.


1. Studie stavby (architektonická studie)

Je vlastně jen návrhem, aby zadavatel získal představu, jak bude stavba vypadat zvnějšku a fungovat uvnitř, charakterizuje základní prostorové a objemové vlastnosti budoucí stavby. Často se zpracovává ve více variantách a lze podle ní již stanovit i orientační finanční náklady na stavbu.

2. Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)

Jedná se o první krok k povolení většiny staveb, spočívá ve specifikaci půdorysného a výškového umístění stavby, její vazby na okolí, funkce a kapacity objektu, připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Forma a obsah dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení  je dána vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Tato vyhláška platí také pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo pro provádění stavby.

Dokumentace je zpracována dle příslušné přílohy vyhlášky zmíněné výše a je podkladem pro stavební úřad k vydání územního rozhodnutí a vychází ze zpracovaného návrhu či studie. Tato dokumentace je nutná pro nové stavby.

3. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Další stupeň projektové dokumentace většinou navazuje na DUR, resp. na vydané územní rozhodnutí. DSP by měl obsahovat konstrukční řešení stavby, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby apod. a musí splňovat požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky). Tato důležitá dokumentace slouží k vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem a potřeba je, i pokud něco rekonstruuji či jinak opravuji, tedy také pro stavby, které už stojí.

4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Tato dokumentace je vlastně detailněji zpracovanou dokumentací pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Měla by být zpracována samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Slouží mimo jiné například ke specifikaci jednotlivých použitých materiálů, ke stanovení položkového rozpočtu včetně výrobců a materiálů nebo k upřesnění technických detailů atd. Tvoří nezanedbatelné podklady pro stavební dozor a pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

5. Dokumentace pro výběr zhotovitele

Slouží především k ujasnění rozpočtové struktury, aby se co nejlépe posoudily nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, zároveň se ověří jejich odborná způsobilost a schopnost plnění dalších smluvních podmínek.

6. Dokumentace skutečného provedení

Legislativa vyžaduje, aby každý vlastník nemovitosti měl po dokončení stavby tuto dokumentaci k dispozici. Jejím hlavním účelem je především zohlednit změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavebního procesu. Předkládá se zpravidla k datu kolaudace.

7. Dokumentace bouracích prací

V některých případech se zpracovává ještě před dokumentací pro stavební povolení nebo bývá její součástí. Konkrétně se tak děje v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu. Musí obsahovat řešení bezpečnosti práce při bourání či ekologickou likvidaci odpadu.

Stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Novela stavebního zákona z počátku roku 2018 umožnila v některých případech stavbu pouze ohlásit bez nutnosti stavebního povolení. Ohlášení stavby je zjednodušená verze stavebního povolení a můžete ho uplatnit v těchto případech:

  • U stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím do hloubky maximálně tři metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
  • U terénních úprav.
  • U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů.
  • U reklamních staveb.
  • U opěrných zdí maximálně do výše jednoho metru, pokud zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství.
  • U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu.
Doufáme, že jsme vám do vašich plánů a hlavně do druhů projektové dokumentace vnesly alespoň trochu pořádku a hlavně možnost, jak se lépe připravit na vaše projekty, které můžete realizovat v novém programovém období. 

Pokud by vám stále nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás a rádi vás provedeme celým procesem žádosti o dotaci včetně projektové dokumentace.

Mohlo by vás zajímat...

AKCE:

Přehled dotací pro veřejný sektor – březen 2023

Přehled dotací pro veřejný sektor – březen 2023

Sledujeme ty nejzajímavější dotace, abychom pro vás připravili jejich pravidelný přehled. V následujícím článku jsme pro vás vybrali nejžádanější dotační tituly, které jsou určené veřejným institucím.

Nejzajímavější dotace pro veřejný sektor v roce 2023

Nejzajímavější dotace pro veřejný sektor v roce 2023

Podívejte se, v jakých oblastech budou moci žadatelé veřejného sektoru čerpat podporu. Přichystali jsme výběr nejzajímavějších dotačních výzev, které vás v roce 2023 čekají.

Přehled dotací pro veřejný sektor – únor 2023

Přehled dotací pro veřejný sektor – únor 2023

Sledujeme ty nejzajímavější dotace, abychom pro vás připravili jejich pravidelný přehled. V následujícím článku jsme pro vás vybrali nejžádanější dotační tituly, které jsou určené veřejným institucím.

Potřebujete pomoci s dotací?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí