„S NÁMI VÁM
DOTACE NEUTEČOU“
Našim klientům jsme získali : 5,198 mld. Kč
800 151 111
  • INFRASTRUKTURA OBCÍ
    EKOLOGICKÉ PROVOZY
  • EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADŮ
    NOVÉ TECHNOLOGIE
  • ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V SÍDLECH
    ZAMĚSTNANOST
Okruh 7 Identifikace vhodného dotačního titulu Příprava kompletní žádosti Zpracování výběrových řízení na klíč Podpora při realizaci projektu Okruh 12 Analýza projektového záměru Zpracování všech relevantních příloh žádosti Pomoc při řešení případných námitek či nesrovnalostí Monitoring a projektové řízení Poradenství ve fázi udržitelnosti Pomoc ve fázi udržitelnosti projektu

Identifikace vhodného dotačního titulu

Vaše záměry a nápady prodiskutujeme, vyhodnotíme jejich relevantnost a vybereme nejvhodnější dotační tituly. Budeme Vás průběžně informovat o nových možnostech odpovídajících Vašim potřebám a možnostem.

Příprava kompletní žádosti

Společně si odsouhlasíme správnost dotačního záměru a můžeme začít s přípravou žádosti. Zpracujeme Váš projektový záměr pro potřeby příslušného dotačního titulu včetně předpokládaného rozpočtu a harmonogramu projektu.

Zpracování výběrových řízení na klíč

Zajistíme zpracování kompletních výběrových řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a podle Pravidel příslušného operačního programu. Správně realizované výběrové řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace. Pokud není výběrové řízení realizováno v souladu s pravidly, hrozí krácení či úplně vracení poskytnuté dotace.

Podpora při realizaci projektu

Pro úspěšné vedení projektu podle pravidel je nezbytné správně nastavit monitorovací procesy při realizaci projektu. Pomůžeme Vám vše nastavit tak, aby nedošlo k případnému krácení dotace či jejímu neproplacení na základě chybně vedených procesů ve fázi realizace projektu.

Analýza projektového záměru

Máte nápad, myšlenku či přímo rozpracovaný podnikatelský záměr, ale nejste si jisti, zda pro něj existuje vhodná možnost podpory? Kontaktujte nás.

Zpracování všech relevantních příloh žádosti

Připravíme kompletně všechny potřebné přílohy tak, aby bylo možné projektovou žádost předložit včas a v odpovídající kvalitě. Díky našim zkušenostem ušetříte čas a práci při přípravě žádosti a výrazně zvýšíte její šance na úspěch.

Pomoc při řešení případných námitek či nesrovnalostí

Všechny žádosti zpracováváme s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu. Pokud je však na základě výzvy řídícího orgánu potřeba předloženou žádost doplnit či doložit další doplňující dokumenty, vše zajistíme v souladu s požadavky.

Monitoring a projektové řízení

Schválenou žádostí proces nekončí. Klíčem k úspěšnému vyčerpání dotace je správná realizace projektu. V rámci After care služeb se postaráme, aby byly dodrženy všechny podmínky a nehrozilo tak riziko sankcí či úplného odebrání dotace.

Poradenství ve fázi udržitelnosti

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili.

Pomoc ve fázi udržitelnosti projektu

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili. Auditorské služby pro potřeby projektů zahrnují činnosti jako je revize správnosti a ucelenosti elektronických a listinných podkladů, kontrola správnosti v souladu s příslušnou metodikou, analýzu a zpracování závazně platných postupů ve fázi udržitelnosti projektu.

DOTAČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Zde naleznete aktuální informace ze světa dotací Evropské Unie, Evropské komise, řídících orgánů a ministerstev ČR.

13. 3. 2018 - Sociální bydlení: V čem se liší nová výzva od té předchozí?

Jak se to má s podporou novostaveb?

8. 3. 2018 - VYHLÁŠENÍ: Sociální bydlení

Až 95% dotace je vyhlášena. Na co se můžete těšit?

21. 2. 2018 - Jak náročné je získání dotace na malou vodní nádrž, tůni či mokřad?

Chcete postavit či obnovit malou vodní nádrž, tůni nebo mokřad? Jak náročné bude získat dotaci? Uvažujete-li o dotaci, zjistíte, jak úřednici pohlíží na jednotlivá vodní díla.

14. 2. 2018 - Klient vyměnil 2 výrobní stroje: dotace Úspory energie

Za určitých podmínek lze s dotačním programem Úspory energie vyměnit starý výrobní stroj za nový. Klientovi, který se specializuje na vstřikování plastů, šlo o výměnu 2 vstřikovacích lisů. Jaká byla jeho cesta k získání dotace?


..zobrazit všechny novinky...

DOTAČNÍ HLÍDKA

Dotační hlídka pro Vás vybírá zajímavé aktuální možnosti čerpání dotace. 

Úspory energie

Program Úspory energie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Proof of Concept

Program Proof of Concept (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) má za cíl podporovat aktivity, které směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi a to prostřednictvím technického ověření aplikovatelnosti výzkumných výsledků a prostřednictvím činností, které souvisejí s ověřením komerčního potenciálu. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Sociální bydlení

Program Sociální bydlení je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je otevřen za účelem vytvoření nebo zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Projekty by měly být zaměřené na přispění k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji zdravotnických a sociálních aktivit a snižování nerovnosti v sociální oblasti. Program je otevřen též ve variantě Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Úspory energie - FVE

Program Úspory energie – FVE (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání a to prostřednictvím pořízení a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Technologie (Průmysl 4.0)

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a to prostřednictvím digitální transformace. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Logo portál veřejné dopravy
Dotace v kostce
přejít na web
ZWZlZ