„S NÁMI VÁM
DOTACE NEUTEČOU“
Našim klientům jsme získali již : 5,082 mld. Kč
zelená linka 800 151 111
  • INFRASTRUKTURA OBCÍ
    EKOLOGICKÉ PROVOZY
  • EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADŮ
    NOVÉ TECHNOLOGIE
  • ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V SÍDLECH
    ZAMĚSTNANOST
Okruh 7 Identifikace vhodného dotačního titulu Příprava kompletní žádosti Zpracování výběrových řízení na klíč Podpora při realizaci projektu Okruh 12 Analýza projektového záměru Zpracování všech relevantních příloh žádosti Pomoc při řešení případných námitek či nesrovnalostí Monitoring a projektové řízení Poradenství ve fázi udržitelnosti Pomoc ve fázi udržitelnosti projektu

Identifikace vhodného dotačního titulu

Vaše záměry a nápady prodiskutujeme, vyhodnotíme jejich relevantnost a vybereme nejvhodnější dotační tituly. Budeme Vás průběžně informovat o nových možnostech odpovídajících Vašim potřebám a možnostem.

Příprava kompletní žádosti

Společně si odsouhlasíme správnost dotačního záměru a můžeme začít s přípravou žádosti. Zpracujeme Váš projektový záměr pro potřeby příslušného dotačního titulu včetně předpokládaného rozpočtu a harmonogramu projektu.

Zpracování výběrových řízení na klíč

Zajistíme zpracování kompletních výběrových řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a podle Pravidel příslušného operačního programu. Správně realizované výběrové řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace. Pokud není výběrové řízení realizováno v souladu s pravidly, hrozí krácení či úplně vracení poskytnuté dotace.

Podpora při realizaci projektu

Pro úspěšné vedení projektu podle pravidel je nezbytné správně nastavit monitorovací procesy při realizaci projektu. Pomůžeme Vám vše nastavit tak, aby nedošlo k případnému krácení dotace či jejímu neproplacení na základě chybně vedených procesů ve fázi realizace projektu.

Analýza projektového záměru

Máte nápad, myšlenku či přímo rozpracovaný podnikatelský záměr, ale nejste si jisti, zda pro něj existuje vhodná možnost podpory? Kontaktujte nás.

Zpracování všech relevantních příloh žádosti

Připravíme kompletně všechny potřebné přílohy tak, aby bylo možné projektovou žádost předložit včas a v odpovídající kvalitě. Díky našim zkušenostem ušetříte čas a práci při přípravě žádosti a výrazně zvýšíte její šance na úspěch.

Pomoc při řešení případných námitek či nesrovnalostí

Všechny žádosti zpracováváme s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu. Pokud je však na základě výzvy řídícího orgánu potřeba předloženou žádost doplnit či doložit další doplňující dokumenty, vše zajistíme v souladu s požadavky.

Monitoring a projektové řízení

Schválenou žádostí proces nekončí. Klíčem k úspěšnému vyčerpání dotace je správná realizace projektu. V rámci After care služeb se postaráme, aby byly dodrženy všechny podmínky a nehrozilo tak riziko sankcí či úplného odebrání dotace.

Poradenství ve fázi udržitelnosti

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili.

Pomoc ve fázi udržitelnosti projektu

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili. Auditorské služby pro potřeby projektů zahrnují činnosti jako je revize správnosti a ucelenosti elektronických a listinných podkladů, kontrola správnosti v souladu s příslušnou metodikou, analýzu a zpracování závazně platných postupů ve fázi udržitelnosti projektu.

DOTAČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Zde naleznete aktuální informace ze světa dotací Evropské Unie, Evropské komise, řídících orgánů a ministerstev ČR.

17. 10. 2017 - OPŽP odstartoval příjem žádostí u 4 dotací na vodohospodářské projekty

Operační program Životní prostředí upozorňuje, že se jedná o poslední velké dotace z EU na tyto typy projektů!

13. 10. 2017 - Skvělá zpráva pro velké podniky v Úsporách energie!!!

1. listopadu startuje nová výzva. O kolik si velké podniky polepší v III. výzvě? Jak to ovlivní dotace pro malé a střední podniky?

12. 10. 2017 - TOP 5 nejčastějších chyb v žádostech o dotaci v programech APLIKACE, POTENCIÁL a INOVACE

Na co si dát pozor, pokud chcete dotaci na vybavení výzkumného střediska, na stroje, nemovitosti, materiál a třeba i na mzdy výzkumníků?

26. 9. 2017 - Příběh úspěšného žadatele – program Aplikace

Máte už výzkumné středisko nebo prototypovou dílnu? Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete program Aplikace na mzdy výzkumníků, materiál, na náklady smluvního výzkumu a na další režijní náklady. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Aplikace? Zde je jeden z nich.


..zobrazit všechny novinky...

DOTAČNÍ HLÍDKA

Dotační hlídka pro Vás vybírá zajímavé aktuální možnosti čerpání dotace. 

Potenciál

Program Potenciál (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Aplikace

Program Aplikace (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Inovace - Inovační projekt

Program Inovace – Inovační projekt (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí uvést do výroby či na trh nové nebo inovované výrobky. Program mohou využít také podnikatelé, kteří chtějí zavádět inovace v oblastech výrobních procesů. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Úspory energie

Program Úspory energie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

ZTc3Mj