ONLINE SEMINÁŘ: Příprava a realizace vodohospodářských projektů v praxi

Přemýšlíte, že v obci  zmodernizujete či vystavíte čističku odpadních vod,

vodovod nebo kanalizaci?
 

Přihlaste se na náš seminář, kde se dozvíte, co obnáší příprava projektové dokumentace a inženýring projektů na vodovody, kanalizace a ČOV. I to, co zaručilo kladné body vodohospodářským projektům v minulém programovém období. Samozřejmostí je představení dotačních titulů, ze kterých je možné tyto akce realizovat. 

Dotace na vodohospodářské projekty

Podporu je možné využít na:

 • Kanalizace (za předpokladu existence vyhovující ČOV)
 • Výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod
 • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody

Kdy:

13. 4. 2021, 18:00 - 19:30

Kde:

ON-LINE

Cena:

ZDARMA

Co se na webináři dozvíte:

1. Realizace vodohospodářských projektů

Přednášející: Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti GRANTEX

 • Co obnáší příprava projektové dokumentace a inženýring projektů na vodovody, kanalizace a ČOV
 • Co přinášelo kladné body vodohospodářským projektům v minulém programovém období
 • Přehled dotačních titulů, ze kterých lze financovat projekty zaměřené na rekonstrukci či výstavbu vodovodů, kanalizace a ČOV
 • Co vás čeká v případě realizace vodohospodářského projektu?
 • Jaké dotazy lze očekávat ze strany obyvatel vaší obce?
 • Modely provozování vodohospodářské infrastruktury

Pro koho je setkání určeno?

Setkání je vhodné pro starost(k)y, místostarost(k)y a další zástupce měst a obcí.

Jaké jsou výhody webináře: 

 • Účastníte se z pohodlí vaší kanceláře či domova.
 • Využijete čas účinně, nemusíte nikam cestovat. 
 • Můžete pokládat našim přednášejícím konkrétní otázky, které vás zajímají. 
 • Dozvíte se informace, které byste museli hledat mnohem déle. 

Kdo vás webinářem provede:

Mgr. et Mgr. Lucie Dušková

Projektový  manažer

Lucie je projektovou manažerkou ve společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP. Věnuje se přípravě žádostí o dotace ve veřejném i soukromém sektoru. Během magisterského studia se specializovala na projekty mateřských, základních a středních škol, nemocnic a integrovaného záchranného systému. V současné době se soustředí zejména na projekty měst a obcí, projekty výzkumu a vývoje, řídí procesy v projektovém oddělení a podílí se na tvorbě workshopů pro naše klienty.

Související dotační tituly: 

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Až 100% dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Dotace na vybudování technické infrastruktury - jako je pozemní komunikace, vodovod a kanalizace.

Budoucí akce:

Zaregistrujte se na náš online seminář

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí