Přehled dotací

Přehled dotací

Přehled dotací

Kategorie
Stav
Zaměření dotace
Obory podnikání
Dotační programy
Velikost firmy

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím vybudování recyklační infrastruktury, využívání druhotných surovin a optimalizací spotřeby vody a další.

Fotovoltaiky pro podnikatele

Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie pomocí podpory na fotovoltaiky na střechu do 1 MWp včetně akumulace.

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Zdroje pitné vody

Až 80% dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Až 70% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Vysokorychlostní internet

Až 75% podpora na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Až 100% dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Odstranění černých skládek

Až 80% dotace na odstranění černých skládek.

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.