Zahájení činnosti mladých zemědělců

Program Zahájení činnosti mladých zemědělců je zaměřen na podporu zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v živočišné i rostlinné výrobě. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

K čemu je dotace určena?

Dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále nákup půdy, hospodářských zvířat a krmiv atd.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělci ve věku 18 - 40 let

Výše dotace?

Až do výše 50 %

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

K čemu je dotace určena?

Podpory lze využít na realizaci podnikatelského plánu začínajícího mladého zemědělce. Podnikatelským plánem se pro účely dotace rozumí souhrn veškerých výdajů a činností souvisejících se zemědělskou výrobou. Dotaci lze tedy použít např. na: 

 • Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou, rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
 • Výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách vinné révy.
 • Pořízení mobilních strojů sloužících zemědělské prvovýrobě.
 • Nákup zemědělských nemovitostí vč. půdy, hospodářských zvířat a krmiv, sadby a osiva pro přímou spotřebu podniku, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu podniku.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program je určen pro všechny mladé zemědělce ve věku 18-40 let včetně, kteří mají minimální zemědělskou kvalifikaci a zahajují zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.
 • Dotaci současně mohou čerpat pouze podniky, které splňují definici mikro a malého podniku.

Výše dotace?

Výše dotace je stanovena na 45 tis. EURO, tj. cca 1.250.000,-Kč a je poskytnuta ve třech splátkách.

 • 50 % dotace je vyplaceno po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • 45 % dotace je vyplaceno po dvou letech plnění podnikatelského záměru.
 • 5 % dotace je vyplaceno v případě řádného naplnění podnikatelského plánu.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.