TREND – Podprogram 2 – Nováčci

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje – mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Soutěžní lhůta je od 24. 11. 2022 do 11. 1. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Podniky a výzkumné organizace

Jaká je celková výše dotace?

Až do výše 80 %

V 9. veřejné soutěži, podprogram 2 - “Nováčci”, mohou předkládat své návrhy projektů na výzkum a vývoj podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV ve výši nad 1 mil. Kč. Cílem soutěže je nastartovat vlastní výzkum a vývoj u podniků, které tyto aktivity dosud nerealizovaly.


Základní informace o soutěži

 • Soutěží se o dotaci až 80 % a max. 15 mil. Kč na jeden projekt.
 • Celková alokace na soutěž je 200 mil. Kč.
 • Soutěž probíhá 50 dní - od 24. 11. 2022 do 11. 1. 2023.
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je dne 30. 6. 2023.
 • Realizace projektu musí být ve lhůtě 12 - 48 měsíců.

K čemu je dotace určena?

 • Dotace TREND - Podprogram 2 Nováčci podporuje takové projekty, jejichž výstupem je alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek, software aj.
 • Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:
  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Kdo může o dotace žádat?

 • Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Výzkumná organizace může žádat pouze jako další účastník (v konsorciu musí být minimálně jedna výzkumná organizace s podílem nákladů min 10 % na celkových nákladech projektu).


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 

Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 


Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *