TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Program podpory výzkumu a vývoje Podprogram 2 - Nováčci je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje - mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Dotace TREND - Podprogram 2 Nováčci podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.
 • Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:
  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Kdo může o dotace žádat?

 • Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Výzkumná organizace může žádat pouze jako další účastník (v konsorciu musí být minimálně jedna výzkumná organizace s podílem nákladů min 10 % na celkových nákladech projektu).

Výše dotace?

 • Dotace až 80 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti, na jeden projekt až 15 mil. Kč

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Progam je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Mohlo by vás zajímat....

Dotace na vědu a výzkum – Jak nejlépe připravit váš projekt?

Dotace na vědu a výzkum – Jak nejlépe připravit váš projekt?

Získat dotaci na výzkum a vývoj, jak nejlépe připravit takový projekt? Vyplatí se spolupráce s výzkumnou organizací, jaké jsou její výhody, existuje nějaká hrozba? Přehledně v našem článku.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky