TREND

Program podpory výzkumu a vývoje TREND je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje - mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva plánována na září 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Dotace TREND podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.

Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:

 • osobní náklady;
 • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
 • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
 • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
 • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
 • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Výše dotace?

Maximální výše dotace až 15 mil. Kč.

 • Dotace až 80 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Kdo může o dotace žádat?

 • Program TREND je určen pro všechny podnikatele, kteří řeší projekt buď samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN.
 • Nová výzva plánována na září 2021.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 • NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 • Dobře promyslet svůj záměr a ověřit jeho soulad s podmínkami výzvy.
 • Učinit potřebné kroky pro zajištění spolupráce s výzkumnou organizací.
 • Dobře promyslet rozpočtovou stránku projektu - rozpočet uvedený v žádosti vytváří závazný finanční rámec pre celou dobu realizace projektu.
 • Zajistit přípravu návrhu projektu jako povinné přílohy k žádosti, který je současně hlavním zdrojem pro věcné hodnocení projektu. Jeho kvalita tedy zásadně ovlivňuje možnost získání či nezískání dotace.
 • Připravit všechny povinné přílohy k žádosti.

Dotační podpora výzkumu a vývoje:

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

Odčitatelná položka na VaV

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát.

Aplikace

Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

Potenciál

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

Mohlo by vás zajímat...

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete dotačních programů VaV.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Ve druhém díle našeho seriálu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

TOP 3 dotace pro firmy

TOP 3 dotace pro firmy

Svatá trojice mezi dotacemi pro firmy. V jakém pořadí je firmy mohou využít? Na podzim 2020 se očekává vyhlášení dalších dotací na výzkum, vývoj a inovace!

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie firmy Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí.

Rozhovor s Nafigate Corporation a.s.

Rozhovor s Nafigate Corporation a.s.

Rozhovor s Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky