Služby infrastruktury

Program Služby infrastruktury je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice do výstavby/rekostrukce inovační infrastruktury

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení další výzvy se očekává 15. 10. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím:

 • osobních nákladů, které jsou spojené s poskytováním poradenských služeb pro konečné příjemce (inovativní malé a střední podniky);
 • režijních nákladů (15 % z osobních nákladů);
 • nákupu externích služeb poradců a expertů;
 • marketingu a propagace (max. 400 tis. Kč na 1 projekt).

Výše dotace?

 • Dotace 75 - 100 % ze způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Služby infrastruktury je určen pro právnické osoby, které působí nebo budou působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru.
 • Podnikatelský subjekt může být ze 100 % vlastněn veřejným sektorem.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Vyhlášení další výzvy se očekává 15. 10. 2020 .

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky