Služby infrastruktury

K čemu je dotace určena?

Investice do výstavby/rekostrukce inovační infrastruktury

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva není zatím plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 100 %


Výše dotace:

 • Až do výše 150 mil. Kč.
 • Procentuální výše podpory činí 75 - 100 % ze způsobilých výdajů.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva není zatím plánována.

K čemu je dotace určena?

V rámci aktivity A- Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky lze dotaci využít na provozování vědeckotechnických parků, a to prostřednictvím:

 • osobních nákladů, které jsou spojené s poskytováním poradenských služeb pro konečné příjemce
 • režijních nákladů (15 % z osobních nákladů)
 • nákupu externích služeb poradců a expertů
 • marketingu a propagace (max. 400 tis. Kč na 1 projekt)

Dále v rámci aktivit B - Provozování inovační infrastruktury, C - Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií a D - Výstavba  nové sdílené inovační infrastruktury lze podporu využít na: 

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku, např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva mimo pozemek)
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jako pořízení patentů, licencí a know-how; software apod.)
 • náklady na pořízení jsou omezeny do výše 50 % celkových způsobilých výdajů
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod. (v režimu de minimis)
 • náklady na povinnou publicitu projektu (v režimu de minimis)
 • projektovou dokumentaci (v režimu de minimis)

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky