Služby infrastruktury

Program Služby infrastruktury je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice do výstavby/rekostrukce inovační infrastruktury

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

V rámci aktivity A- Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky lze dotaci využít na provozování vědeckotechnických parků, a to prostřednictvím:

 • Osobních nákladů, které jsou spojené s poskytováním poradenských služeb pro konečné příjemce;
 • Režijních nákladů (15 % z osobních nákladů);
 • Nákupu externích služeb poradců a expertů;
 • Marketingu a propagace (max. 400 tis. Kč na 1 projekt)

Dále v rámci aktivit B - Provozování inovační infrastruktury, C - Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií a D - Výstavba  nové sdílené inovační infrastruktury lze podporu využít na: 

 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva mimo pozemek);
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jako pořízení patentů, licencí a know-how; software apod.), náklady na pořízení jsou omezeny do výše 50 % celkových způsobilých výdajů;
 • Provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod. (v režimu de minimis);
 • Náklady na povinnou publicitu projektu (v režimu de minimis)
 • Projektovou dokumentaci (v režimu de minimis).

Výše dotace?

 • Až do výše 150 mil. Kč
 • Dotace 75 - 100 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky
 • Velký podnik v případě právnické osoby, která působí nebo jako provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru
 • Podnikatelský subjekt může být ze 100 % vlastněn veřejným sektorem

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována.

GRANTEX poradí

 • Jaké vybavení (technologie) je možné pořizovat v rámci dotace určené na zřízení a fungování Inovační infrastruktury?

 • Jak dlouhá musí být historie spolupráce žadatele s vysokou školou/výzkumným ústavem?

 • Je možné zahájit práce na projektu před datem způsobilosti výdajů?

 • Je možné, aby o podporu žádal velký podnik?

Mohlo by vás zajímat...

Přijďte se podívat na  některou z našich akcí:

Dotace na vědu a výzkum – Jak nejlépe připravit váš projekt?

Dotace na vědu a výzkum – Jak nejlépe připravit váš projekt?

Získat dotaci na výzkum a vývoj, jak nejlépe připravit takový projekt? Vyplatí se spolupráce s výzkumnou organizací, jaké jsou její výhody, existuje nějaká hrozba? Přehledně v našem článku.

Další kolo dotací na výzkum a vývoj

Další kolo dotací na výzkum a vývoj

Připravte se na chystané dotační výzvy na výzkum a vývoj. Přinášíme vám přehledný článek o tom, v jakých programech, v jaké a na co můžete v této oblasti také žádat.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete dotačních programů VaV.

ONLINE SEMINÁŘ: Na co by si měl dát pozor příjemce dotace

ONLINE SEMINÁŘ: Na co by si měl dát pozor příjemce dotace

Zveme vás na online seminář, kde se dozvíte, na co by si měl dát pozor příjemce dotace.

ONLINE SEMINÁŘ: Jak se nespálit při výběru podnikového informačního systému (a jak na něj získat dotaci)

ONLINE SEMINÁŘ: Jak se nespálit při výběru podnikového informačního systému (a jak na něj získat dotaci)

Zveme vás na online seminář, kde se dozvíte, jak se nespálit při výběru podnikového informačního systému a jak na něj získat dotaci.

ONLINE SEMINÁŘ: Dotace na výzkum a vývoj v praxi - na co si dát pozor při přípravě projektu

ONLINE SEMINÁŘ: Dotace na výzkum a vývoj v praxi - na co si dát pozor při přípravě projektu

Zveme vás na online seminář, kde se dozvíte, jak na úspěšný projekt na na výzkum a vývoj v praxi a na co si dát pozor při jeho přípravě.

ONLINE SEMINÁŘ: Jak pracovat efektivně s daty z výroby

ONLINE SEMINÁŘ: Jak pracovat efektivně s daty z výroby

Zveme vás na online seminář, kde se dozvíte, jak efektivně pracovat s daty z výroby.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky