Odčitatelná položka na VaV

K čemu je dotace určena?

Financování projektů vlastního výzkumu a vývoje v podniku

Kdy je možné o dotaci požádat?

Po podání žádosti

Kdo může o dotace žádat?

Podniky všech velikostí

Výše dotace?

Podpora formou daňového odpočtu - ušetříte tedy 19% z každé koruny nákladů VaV

K čemu je dotace určena?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů DVAKRÁT:

 • poprvé standardně jako daňově uznatelný výdaj (náklad)
 • podruhé pak právě formou odčitatelné položky od základu daně

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, a to z celé České republiky včetně Prahy, jejichž oblastí působení je například

 • automobilový průmysl,
 • strojírenství,
 • elektrotechnika,
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.),
 • stavebnictví,
 • chemický průmysl a farmacie,
 • energetika,
 • potravinářský průmysl,
 • plastikářský a gumárenský průmysl,
 • projektování + inženýring,
 • letecký a kosmický průmysl,
 • textilní průmysl.

Výhody?

 • Dvojí odečet těch samých nákladů ze základu daně za jedno účetní období —> dodatečná úspora na dani z příjmů
 • Odpočet možný až 3 roky zpětně
 • Uplatnění odpočtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV
 • Nezáleží na velikosti podniku
 • Podniky na celém území ČR včetně Prahy
 • Účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti před zdaněním

GRANTEX poradí

Jaké výdaje se mohou odečíst? 

 • Osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně souvisejících odvodů
 • Materiálové náklady
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku
 • Nákup služeb od veřejných vysokých škol a výzkumných organizací (seznam zde)
 • Další provozní náklady (energie atd.)

Na co si dát pozor?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 • Ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu)
 • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

S čím vám pomůžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky.
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky.
 • Poskytneme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV.
 • Poskytneme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem v případě vyžádání tzv. závazného posouzení výdajů vynaložených na VaV zahrnovaných do odpočtu.
 • ZDARMA zanalyzujeme aplikovatelnost odčitatelné položky na VaV ve vašem případě.

Nevíte, jak začít? 

Nevadí, rádi vám poradíme, máme zkušenosti se stovkami úspěšných projektů. 

Mohlo by vás zajímat...

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Aplikace

Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Potenciál

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Pošlete nám vzkaz a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky