Odčitatelná položka na VaV

K čemu je dotace určena?

Financování projektů vlastního výzkumu a vývoje v podniku

Kdy je možné o dotaci požádat?

Po podání žádosti

Kdo může o dotace žádat?

Podniky všech velikostí

Výše dotace?

Podpora formou daňového odpočtu - ušetříte tedy 19% z každé koruny nákladů VaV

Jaké výdaje se mohou odečíst? 

 • Osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně souvisejících odvodů.
 • Materiálové náklady.
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku.
 • Nákup služeb od veřejných vysokých škol a výzkumných organizací.
 • Další provozní náklady (energie atd.).

Na co si dát pozor?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 • Ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu).
 • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

K čemu je dotace určena?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů DVAKRÁT:

 • poprvé standardně jako daňově uznatelný výdaj (náklad);
 • podruhé pak právě formou odčitatelné položky od základu daně.

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, a to z celé České republiky včetně Prahy, jejichž oblastí působení je například:

 • automobilový průmysl,
 • strojírenství,
 • elektrotechnika,
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.),
 • stavebnictví,
 • chemický průmysl a farmacie,
 • energetika,
 • potravinářský průmysl,
 • plastikářský a gumárenský průmysl,
 • projektování + inženýring,
 • letecký a kosmický průmysl,
 • textilní průmysl.

Výhody?

 • Dvojí odečet těch samých nákladů ze základu daně za jedno účetní období —> dodatečná úspora na dani z příjmů.
 • Odpočet možný až 3 roky zpětně.
 • Uplatnění odpočtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV.
 • Nezáleží na velikosti podniku.
 • Podniky na celém území ČR včetně Prahy.
 • Účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti před zdaněním.

S čím vám pomůžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky.
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky.
 • Poskytneme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV.
 • Poskytneme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem v případě vyžádání tzv. závazného posouzení výdajů vynaložených na VaV zahrnovaných do odpočtu.
 • ZDARMA zanalyzujeme aplikovatelnost odčitatelné položky na VaV ve vašem případě.

Nevíte, jak začít? 

Nevadí, rádi vám poradíme, máme zkušenosti se stovkami úspěšných projektů. Obraťte se na nás.

Dotace na podporu výzkumu a vývoje

Horizont Evropa

Horizont Evropa

Horizont Evropa je klíčový program financování výzkumu a inovací EU.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S až 45% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Aplikace

Aplikace

Až 70% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Pošlete nám vzkaz a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky