Odčitatelná položka na VaV

K čemu je dotace určena?

Financování projektů vlastního výzkumu a vývoje v podniku

Kdy je možné o dotaci požádat?

Po podání žádosti

Kdo může o dotace žádat?

Podniky všech velikostí

Výše dotace?

Podpora formou daňového odpočtu - ušetříte tedy 19% z každé koruny nákladů VaV

K čemu je dotace určena?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů DVAKRÁT:

 • poprvé standardně jako daňově uznatelný výdaj (náklad)
 • podruhé pak právě formou odčitatelné položky od základu daně

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, a to z celé České republiky včetně Prahy, jejichž oblastí působení je například

 • automobilový průmysl,
 • strojírenství,
 • elektrotechnika,
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.),
 • stavebnictví,
 • chemický průmysl a farmacie,
 • energetika,
 • potravinářský průmysl,
 • plastikářský a gumárenský průmysl,
 • projektování + inženýring,
 • letecký a kosmický průmysl,
 • textilní průmysl.

Výhody?

 • Dvojí odečet těch samých nákladů ze základu daně za jedno účetní období —> dodatečná úspora na dani z příjmů
 • Odpočet možný až 3 roky zpětně
 • Uplatnění odpočtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV
 • Nezáleží na velikosti podniku
 • Podniky na celém území ČR včetně Prahy
 • Účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti před zdaněním

GRANTEX poradí

Jaké výdaje se mohou odečíst? 

 • Osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně souvisejících odvodů
 • Materiálové náklady
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku
 • Nákup služeb od veřejných vysokých škol a výzkumných organizací (seznam zde)
 • Další provozní náklady (energie atd.)

Na co si dát pozor?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 • Ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu)
 • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

S čím vám pomůžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky.
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky.
 • Poskytneme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV.
 • Poskytneme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem v případě vyžádání tzv. závazného posouzení výdajů vynaložených na VaV zahrnovaných do odpočtu.
 • ZDARMA zanalyzujeme aplikovatelnost odčitatelné položky na VaV ve vašem případě.

Nevíte, jak začít? 

Nevadí, rádi vám poradíme, máme zkušenosti se stovkami úspěšných projektů. 

Dotace na podporu výzkumu a vývoje

Aplikace

Aplikace

Až 70% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S až 45% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

TREND

TREND

Až 80% Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI) pro malé, střední i velké podniky.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Delta

Delta

Až 74% dotace na zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Pošlete nám vzkaz a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky