Odčitatelná položka na VaV

K čemu je dotace určena?

Financování projektů vlastního výzkumu a vývoje v podniku

Kdy je možné o dotaci požádat?

Po podání žádosti

Kdo může o dotace žádat?

Podniky všech velikostí

Výše dotace?

Podpora formou daňového odpočtu - ušetříte tedy 19% z každé koruny nákladů VaV


Výhody:

 • Dvojí odečet těch samých nákladů ze základu daně za jedno účetní období dodatečná úspora na dani z příjmů.
 • Odpočet možný až 3 roky zpětně
 • Uplatnění odpočtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV
 • Nezáleží na velikosti podniku
 • Podniky na celém území ČR včetně Prahy
 • Účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti před zdaněním

Jaké výdaje se mohou odečíst? 

 • Osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně souvisejících odvodů
 • Materiálové náklady
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku
 • Nákup služeb od veřejných vysokých škol a výzkumných organizací
 • Další provozní náklady (energie atd.)

K čemu je dotace určena?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů dvakrát:

 • Poprvé standardně jako daňově uznatelný výdaj (náklad)
 • Podruhé pak právě formou odčitatelné položky od základu daně

Na co si dát pozor?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 • Ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu)
 • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, a to z celé České republiky včetně Prahy, jejichž oblastí působení je například:

 • automobilový průmysl
 • strojírenství
 • elektrotechnika
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.)
 • stavebnictví
 • chemický průmysl a farmacie
 • energetika
 • potravinářský průmysl
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • projektování + inženýring
 • letecký a kosmický průmysl
 • textilní průmysl

S čím vám pomůžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV
 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky
 • Poskytneme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV
 • Poskytneme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem v případě vyžádání tzv. závazného posouzení výdajů vynaložených na VaV zahrnovaných do odpočtu
 • ZDARMA zanalyzujeme aplikovatelnost odčitatelné položky na VaV ve vašem případě

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 

Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie v podnicích, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem. 


Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky