Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

K čemu je dotace určena?

Pořízení obnovitelných zdrojů energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace

Kdo může o dotace žádat?

Veřejné instituce

Jaká je celková výše dotace?

Až 50 %

Cílem dotace z Operačního programu Životní prostředí je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Podporovány jsou projekty na celém území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

 • Výše dotace je až 50 %
 • Příjem žádostí probíhá od: 24. 8. 2022
 • Příjem žádostí probíhá do: 31. 5. 2023
 • Ukončit projekt je nutné do 31. 12. 2029 (nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak)

O jaký druh výzvy se jedná?

Výzva je vyhodnocována průběžně, při vyčerpání alokace může skončit příjem žádostí dříve, než je stanoveno. Pro získání dotace je tedy důležitá jak kvalita žádosti, tak její včasné odevzdání.

Jaký je způsob financování?

Způsob financování je ex-post (dotace je proplacena po ukončení projektu).

Celková alokace je přibližně 825 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu

Na co je možné dotaci využít?

Dotaci lze využít na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Dále lze podporu použít na instalaci fotovoltaických a solárně - termických systémů, na rekonstrukci či výměnu stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy. Dotace se vztahuje také na zavedení energetického managementu, a to včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *