Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

K čemu je dotace určena?

Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Plánované vyhlášení výzvy je duben - červen 2023

Kdo může o dotace žádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích, společenství pro obnovitelné zdroje

Jaká je celková výše dotace?

Až do výše 50 %

  • Vyhlášení výzvy očekáváme ve druhém kvartálu roku 2023. Informace o výzvě jsem převzali z výzvy minulého období. Informace aktualizujeme, jakmile budou pro žadatele dostupné.
  • Víte, že se jedná o titul, který vás zajímá? Připravte se na výzvu již nyní a zvyšte své šance na její získání. Naši dotační specialisté vám poradí, jaké kroky realizovat, abyste zvýšili svou úspěšnost. Za naše poradenství platíte až po získání dotace.

K čemu je dotace určena?

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“)
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Ukončení realizace projektu je do 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Model hodnocení je jednokolový – soutěžní. To znamená, že pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování, a dostatečné bodové ohodnocení.

Kdo může o dotace žádat?

  • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
  • Společenství pro obnovitelné zdroje

Požadavek na držení licence je relevantní pouze v případě, že tato povinnost vyplývá z aktuálně platných právních předpisů.

Způsob financování je ex-post. To znamená, že dotace je proplacena po ukončení projektu či etapy.


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 

Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky.


Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *