Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

K čemu je dotace určena?

Energetické úspory gastro provozů, prádelen a dalších zařízení ve veřejné infrastruktuře

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 31. 5. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Veřejné instituce

Jaká je celková výše dotace?

Až 50 %

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na snížení energetické náročnosti nebo zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a jiných technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Základní informace o výzvě:

 • Podpora až 50 %.

 • O dotaci lze žádat od 24. 8. 2022.

 • O dotaci lze žádat do 31. 5. 2023.
 • Projekt je nutné dokončit do 31. 12. 2029.

O jaký druh výzvy se jedná?

Výzva je vyhodnocována průběžně, při vyčerpání alokace může skončit příjem žádostí dříve, než je stanoveno. Pro získání dotace je tedy důležitá jak kvalita žádosti, tak její včasné odevzdání.

Jaký je způsob financování?

Způsob financování je ex-post (dotace je proplacena po ukončení projektu).

Celková alokace je 1 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

Žádat lze na celém území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy –pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejnoprávní instituce
 • Organizační složky státu

Na co je možné dotaci využít?

Dotace je určená na snížení energetické náročnosti technologických provozů především v oblasti školství, sociálních a zdravotních zařízení. Nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele. Podmínkou získání podpory je alespoň 30% úspora primární energie z neobnovitelnýchzdrojů oproti původnímu stavu. Nejsou podporovány projekty na novostavbách a výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování.


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *