Digitální podnik

K čemu je dotace určena?

Podpora digitální transformace podniků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 2. 11. 2023 nebo do vyčerpání alokace

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Jaká je celková výše dotace?

Až 40 %

Digitalizujte, a zefektivněte tak vaše procesy či výrobu v podniku. Dne 19. 4. 2023 byla vyhlášena výzva Digitální podnik, ve které mohou malé a střední podniky žádat o dotaci na náklady spojené s digitalizací podniku. Příjem žádostí bude probíhat od 3. července 2023 a s ohledem na průběžné hodnocení výzvy, kde hraje zásadní roli čas, doporučujeme s přípravou projektu začít co nejdříve. Při velké zájmu může být výzva ukončena předčasně, a to při vyčerpání stanovené alokace.


Základní informace o výzvě

 • Příjem žádostí probíhá od 3. 7. 2023 - 2. 11. 2023.
 • Výzva je hodnocena průběžně. Zásadní roli v hodnocení výzvy tedy nehraje pouze kvalita zpracovaného projektu, ale také čas. S přípravou projektu doporučujeme začít před zahájením samotné výzvy.
 • Výše dotace je u malých podniků 40 %, u středních podniků 30 %.
 • Celková alokace výzvy je 500 000 000 Kč.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč a maximálně do výše 200 000 EUR.
 • Podpora je poskytována v režimu "de minimis". Ta představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu současného a dvou předchozích zdaňovacích období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.
 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.
 • Nejzazší termín pro fyzické ukončení projektu je 31. 7. 2025.
 • Způsob financování je ex-post, tedy až po ukončení projektu.

K čemu je dotace určena?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců
 • Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd. 
 • Kybernetická bezpečnost – podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd. 
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů 
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Jaké jsou povinné přílohy k dotaci?

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován – list vlastnictví + snímek katastrální mapy, nebo kupní smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí kupní, nebo nájemní smlouvu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let od ukončení realizace projektu), nebo jiný relevantní dokument
 • Souhlas vlastníka
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti

Proč o dotaci žádat s GRANTEXEM?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


Potenciál

Potenciál

Až 70% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

Úspory energie

Úspory energie

Až 65% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

ZAUJALA VÁS DOTACE NA DIGITÁLNÍ PODNIKY?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *