Aplikace

Program Aplikace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje - mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 1. 2. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

 • Osobní náklady – zejména mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního personálu nezbytného pro účely projektu;
 • Náklady smluvního výzkumu;
 • Vybrané provozní náklady – zejména materiál;
 • Nástroje, přístroje a vybavení pouze formou odpisů po dobu, kdy byly využity pro účely realizace projektu;
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • Náklady na poradenské služby, které využijete pouze pro účely projektu;
 • Náklady na ostatní režie související s projektem.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci až 50 mil. Kč (případně až 100 mil. Kč za předpokladu tzv. účinné spolupráce)
 • Podíl aktivit podnikatelských aktivit na celkových způsobilých výdajích projektu musí být minimálně 50 %

Procentuální výše podpory pro projekty průmyslového výzkumu

 • Malé podniky – až 70 % (až 80 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 60 % (až 75 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 50 % (až 65 % v případě účinné spolupráce)

Procentuální výše podpory pro projekty experimentálního vývoje

 • Malé podniky – až 45 % (až 60 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 35 % (až 50 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 25 % (až 40 % v případě účinné spolupráce)

Kdo může o dotace žádat?

Program Aplikace je určen pro podniky všech velikostí, organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014).

 • Malý, střední i velký podnik

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 1. 2. 2021.

Případové studie k programu Aplikace

 • NÁŠ KLIENT A JEHO ÚSPĚCH U DOTACE APLIKACE. ČTĚTE ZDE
 • JAK SE ZORIENTOVAT V DOTACÍCH NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE? ČTĚTE ZDE

GRANTEX poradí

Účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu nutná.

Další výzvy týkající se výzkumu a vývoje:

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

Potenciál

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Mohlo by vás zajímat...

AKCE: 

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete dotačních programů VaV.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Ve druhém díle našeho seriálu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

Můžeme vám pomoci?

Napište nám a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky