Zprostředkování
nákupu/prodeje firem

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE / NÁKUPU FIREM
Prodej či nákup společnosti je zásadním rozhodnutím. Završení celé transakce přitom trvá měsíce nebo i déle.

UJASNĚTE SI, NEŽ PRODÁTE
Shodli se všichni vlastníci na záměru firmu prodat?
Dohodli se všichni vlastníci na minimální ceně, pod kterou se firma neprodá?
Nepřeceňujete či nepodceňujete hodnotu Vaší firmy?
Jak chcete ochránit citlivé informace o firmě? Co všechno chcete sdělit potenciálním zájemcům?
Jak předejdete odchodu klíčových zaměstnanců a zákazníků?
Komu chcete firmu prodat? Prodáte firmu tomu subjektu, který nabídne nejvíc? Nebo máte jiná kritéria na kupujícího?
Kolik máte dlouhodobých kontraktů? Bude Vaše firma zavádět nový výrobek nebo službu?
Budete při jednání o prodeji Vaší firmy pevní v kramflecích, abyste maximalizovali prodejní cenu firmy? Se vším Vám pomůžeme.
 

ZPOZORNĚTE, NEŽ KOUPÍTE
Znáte důvody, proč je firma nabízena k prodeji?
Jaká je reputace firmy?
Jak je na tom reálná situace prodávané firmy? Jak si stojí vůči konkurenci?
Co po koupi firmy budete muset změnit, abyste rozvinuli potenciál firmy? Kolik Vás to bude stát?
Jste si jisti, že je cena firmy přiměřená?
Kdy se Vám investice do firmy vrátí?
Jste si jisti, že zvládnete odhalit všechna rizika skrytá ve společnosti (právní, daňová, finanční)?
Jste si jisti, že celou transakci budete mít podchycenou po právní stránce? Se vším Vám pomůžeme.