Spolupráce - Klastry

Program Spolupráce - Klastry je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a má za cíl podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů). Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Určena je na mzdové náklady výzkumných pracovníků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Výzva bude vyhlášena 16. 6. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

Až 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách. Dotace je zejména na:

 • pronájem výstavních ploch;
 • pronájem, zřízení a provoz stánku;
 • dopravu exponátů;
 • marketingové a propagační materiály.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci 1 projektu získat dotaci od 200 tis. Kč až do maximální výše 4 mil. Kč.
 • Dotace až 50 % pro firmy do 249 zaměstnanců.

Kdo může o dotace žádat?

 • Výzkumné organizace;
 • Malé a střední podniky splňující definici klastru.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program bude vyhlášen 16. 6. 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední uzavřené účetní období.
 • Je NUTNÉ doložit seznam členů klastru podepsaný statutárním zástupcem klastru a doklady prokazující přijetí 15 na sobě nezávislých členů klastru, z nichž alespoň 1 je organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Jak u žádosti o dotace postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Je NUTNÉ doložit řadu dokumentů vztahující se ke klastru.
 4. Zahájit přípravu studie proveditelnosti, která tvoří povinnou přílohu žádosti a současně je hlavním zdrojem pro věcné hodnocení - její kvalita tedy ROZHODUJE, zda dotaci získáte či nikoli.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.