Snížení emisí stacionárních zdrojů

Program Snížení emisí stacionárních zdrojů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod. Program vychází z Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.2 - Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

K čemu je dotace určena?

Investice do opatření vedoucích ke snižování znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, NNO, školy, podnikatelské subjekty, družstva

Výše dotace?

Až do výše 85%

K čemu je dotace určena?

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečisťování
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečisťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech))
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Pořízení čistících vozů (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, podporovány nebudou kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy).
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav CZT

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • Forma a výše podpory je dále upravována v rámci jednotlivých výzev

Kdo může o dotace žádat?

 • Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a FO podnikající
 • Kraje, města a obce a dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace církve a náboženské společnosti

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky