Revitalizace kulturních památek

Program Revitalizace kulturních památek má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřen na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě. Program je součástí Integrovaného operačního programu v programovém období 2014 – 2020.

K čemu je dotace určena?

Revitalizace národních kulturních památek a památek na seznamu UNESCO

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, NNO, státní organizace

Výše dotace?

Až do výše 95%

K čemu je dotace určena?

 • Obnova a rekonstrukce památek
 • Restaurování části památek a mobiliářů
 • Odstraňování přístupových bariér v objektech
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
 • Digitalizace památek a mobiliářů
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek
 • Pořízení zařízení pro budování restaurátorských dílen

Výše dotace?

 • Dotace 5 až 123 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky