Prostředí pro život

Program podpory výzkumu a vývoje Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny,
která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

eGoverment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 22.7.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

Program Prostředí pro život je zaměřen na nová řešení v oblasti životního prostředí. Věnuje se místním, regionálním a celospolečenským dopadům, jejichž výsledky jsou využitelné pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů a ve veřejné správě, např.:

 • eGovernment;
 • digitalizace;
 • optimalizace regulace;
 • snižování administrativní zátěže.

Podporovány budou projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

Dotaci je možné využít na:

 • mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií);

 • náklady drobného hmotného a nehmotného majetku;

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na investiční vybavení ve formě odpisů;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů, maximálně 12 mil. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

Program Prostředí pro život je určen pro:

 • malé, střední a velké podniky;
 • výzkumné organizace;
 •  organizační složky státu.

Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá od 21. května do 22. července 2020.

Chcete připravovat projekt, ale nevíte jak na to? 

Napište nám pomocí formuláře
nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky