Polyfunkční komunitní centra

Program „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ má za cíl zvýšit dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi a to prostřednictvím:

 • staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení komunitních center;
 • související venkovní úpravy komunitních center.

K čemu je dotace určena?

Výstavba komunitních center

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, NNO, církve

Výše dotace?

Až do výše 95%

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba komunitních center, které poskytují minimálně kulturní, sociální, environmentální a volnočasové aktivity

Výše dotace?

 • Dotace až 95 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a církevní organizace

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.