Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Program Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol je zaměřen na investice s účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění studentů na trhu práce v kompetencích jako například komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory a další. Projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy. Program je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020.

K čemu je dotace určena?

Nákup budov či stavby a stavební úpravy odborných učeben včetně vybavení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, školy a školská zařízení

Výše dotace?

Až do výše 90%

K čemu je dotace určena?

 • Nákup budov
 • Stavby a stavební úpravy odborných učeben
 • Pořízení vybavení odborných učeben a kompenzačních pomůcek
 • Rekonstrukce a stavební úpravy za účelem bezbariérovosti objektu
 • Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

V rámci dotace mohou být podpořeny pouze projektové záměry, které mají za cíl zkvalitnit výuku v následujících klíčových kompetencích: 

 • komunikace v cizích jazycích;
 • přírodní vědy;
 • technické a řemeslné obory;
 • práce s digitálními technologiemi.

Výše dotace?

 • Dotace až 90 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Školy a školská zařízení
 • Kraje a obce a organizace jimi zřizované
 • Nestátní neziskové organizace a církve

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky