Změny úhrad v pojištění u OSVČ platné od 1. 1. 2019

Tato novela přináší nová pravidla pro zasílání plateb, které už se nebudou hradit zpětně. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná v kalendářním měsíci, za který se platí. Současně dle přechodných ustanovení nemá OSVČ povinnost hradit zálohu za prosinec 2018, která by podle původních pravidel byla splatná v lednu 2019. V případě, kdy ČSSZ přijme dvě zálohy v lednu 2019 (jednu jako úhradu za prosinec 2018 a druhou jako zálohu za leden 2019) bude se na obě hledět jako na zálohy na rok 2019. Připomenout bychom také měli růst minimální zálohy na pojistné, která pro rok 2019 činní 2 388 Kč v rámci hlavní samostatně výdělečné činnosti.

K významným změnám došlo také v rámci nemocenského pojištění. Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění se zvyšuje na 138 Kč a je nově splatné stejně jako zálohy na sociální pojištění v měsíci, na který se pojistné platí s tím rozdílem, že OSVČ jsou povinni uhradit pojistné za prosinec 2018, a to nejpozději do 21. 1. 2019.

Zároveň dochází ke změně výše minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění. Nová minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2019 zvyšuje na 2 208 Kč. Pravidla pro zasílání plateb zůstávají u zdravotního pojištění stejné a jsou tedy splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu je tedy OSVČ povinen odvést od 1. 1. 2019 do 8. 2. 2019.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky