Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

K čemu je dotace určena?

 • Podpora osob s duševním onemocněním, vč. podpory jejich rodin a pečujících osob
 • Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), vč. podpory jejich rodin a pečujících osob
 • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta služby
 • Podpora neformální péče a sdílené péče
 • Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi
 • Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích
 • Podpora aktivit pro imigranty a azylanty (ze zemí mimo EU, mimo EHP a mimo Švýcarsko), kteří dlouhodobě a legálně pobývají v ČR
 • Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti, vč. poradenství
 • Podpora aktivit zaměřených na předcházení ekonomické nestability osob

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 1-10 mil. Kč
 • Dotace pro neziskové organizace činí 100 %
 • Dotace pro podnikající subjekty činí 85 %
 • Dotace pro obce a organizace jimi zřizované činí 95 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Nestátní neziskové organizace
 • Sociální družstva
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované obcemi
 • Organizace zřizované kraji
 • Poskytovatelé sociálních služeb

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky