Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Jednomu z našich významných klientů, tuzemské výrobní skupině působící zejména v oblasti automobilového průmyslu, jsme před počátkem naší trvalé spolupráce nabídli možnost bezplatného zhodnocení daňových rizik a příležitostí k úsporám.

Z poskytnutých podkladů vyplynulo, že společnost neměla optimálně nastavené vnitroskupinové financování formou úvěrů a půjček. Zatímco pro věřitelský subjekt ze skupiny byl úrokový výnos vždy zdanitelný, pro dlužnický subjekt se naopak v řadě případů o daňově uznatelný náklad nejednalo, a to zejména z důvodu tzv. nízké kapitalizace. Skupině jsme proto pomohli přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výše vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor. Zároveň jsme skupině pomohli správně nastavit úrokové sazby včetně patřičného zdokumentování, čímž bylo účinně minimalizováno riziko z pohledu převodních cen.

Z diskuze se zástupci jedné společnosti ze skupiny dále vyplynulo, že společnost čerpá dotace na vybrané tituly, mezi nimi i na výzkumně-vývojové aktivity, kterým se mimo jiné věnuje. Některé hodnotově nezanedbatelné projekty výzkumu a vývoje však v případě této společnosti nebyly formou dotace podpořeny. Společnosti jsme proto navrhli uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj, který společnost do té doby neuplatňovala. Tím jsme dosáhli dalších daňových úspor, a to plně v mezích daných daňovou legislativou a ustálenou praxí podpořenou příslušnou judikaturou a oficiálními výklady daňové správy. Tedy v zásadě bezrizikovou cestou.

Klient z uplynulé spolupráce poznal, že i přes vlastní účetní oddělení, které svou práci jinak odvádělo perfektně, má interakce se specialisty z oboru významnou přidanou hodnotu. S klientem jsme se proto dále domluvili na trvalé spolupráci v podobě každoroční přípravy daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob všech společností ze skupiny a jejich podání z naší strany na základě udělené plné moci, a dále na kontinuálním daňovém poradenství v operativní podobě formou tzv. „hotline“ včetně pravidelných čtvrtletních setkáních, na kterých jsou diskutována nashromážděné dotazy, aktuální témata a plány. Díky tomu se daňová agenda celé skupiny dostala pod plnou kontrolu, a to nejen retrospektivně, ale i prospektivně.

Z následných diskuzí dále vyplynulo například to, že zákonné možnosti, jak daňově optimálně odměňovat členy vedení i jednotlivé zaměstnance jsou využívány pouze částečně. Ve spolupráci s naším právním oddělením jsme proto navrhli a pomohli implementovat přepracovaný systém odměňování, který zaměstnancům dodal významně větší variabilitu a flexibilitu ve způsobu odměňování, zaměstnavateli naopak větší kontrolu nad rozpočtem na osobní náklady. Oběma nový systém zároveň přinesl další významné daňové úspory.

Naše spolupráce s tímto klientem nadále trvá, přičemž se zpětné vazby od klienta vyplývá, že je klient stabilně velmi spokojen s naší spolupráce a spolupráci s námi jednoznačně doporučuje i dále. Koneckonců, není jediný, kdo si uvědomuje přínosy spolupráce s kvalitním daňovým poradcem. Dle nedávného oficiálního výzkumu Komory daňových poradců ČR obdobně jako on vnímá spolupráci s daňovými poradci i většina společností na trhu, které mají relevantní zkušenost. A jak vám můžeme pomoci snížit finanční náklady?

Další příběhy našich klientů

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie firmy Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí.

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Nejdříve byl okolnostmi donucen změnit stávající účetní, ale nakonec uznal, že spolupráce s GRANTEX přináší značné výhody.

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Pomohli jsme přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výši vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor.

Konsolidace pojištění a dosažení výrazných úspor

Konsolidace pojištění a dosažení výrazných úspor

Pomohli jsme podnikateli optimalizovat celý pojistný program a výrazně tak snížit jeho náklady.

Jak pomáhají naši dotační specialisté?

Jak pomáhají naši dotační specialisté?

V rámci naší dotační divize se nesoustředíme pouze na přípravu žádostí o dotace, snažíme se pro naše klienty identifikovat maximum dotačních příležitostí a následně hledat ta nejefektivnější řešení, jak dotaci správně uplatnit.

Jak pomáhají naši advokáti?

Jak pomáhají naši advokáti?

Naše advokátní kancelář pomáhá podnikatelům uskutečňovat jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k úspěšnému podnikání v jejich oboru. Jak?

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.
 

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky