Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Jeden z našich stávajících klientů se na nás obrátil s žádostí o nabídku na vedení účetnictví pro svou firmu. Důvodem pro poptávku bylo zejména to, že jeho dosavadní účetní, se kterou léta spolupracoval a s jejíž prací byl s ohledem na její pečlivost vysoce spokojen, se již rozhodla svou činnost ukončit.

Po prvních několika měsících klient ocenil přínosy naší spolupráce. Jedním z těchto přínosů byla plně elektronická forma spolupráce, díky které měl klient veškeré své doklady a zároveň nově i potřebné reporty plně k dispozici, a to jak ve svém počítači, tak i v mobilním telefonu.

Nejdříve byl okolnostmi donucen změnit stávající účetní, ale nakonec uznal, že spolupráce s GRANTEX přináší značné výhody.

Dalším nezanedbatelným přínosem bylo, že se o něj staral dvoučlenný tým, který nabídl plnou vzájemnou zastupitelnost. Díky tomu odpadlo řešení složitějších situací v případě, kdy jeho předchozí účetní onemocněla nebo byla na dovolené. V neposlední řadě klient ocenil kontinuální dohled daňového poradce a interakce, které se klientovi dostalo v případě, kdy v rámci jeho operativní činnosti nebyl zvolen daňově optimální postup.

Z pokračující spolupráce byla klientovi identifikována příležitost pro získání dotačního titulu. Ve spolupráci s našimi dotačními poradci byla pro klienta komplexně zpracována dotační žádost včetně dohledu nad splněním podmínek pro získání dotace. Díky tomu klient získal nezanedbatelné finanční prostředky na svůj další rozvoj. V rámci tzv. after-care služeb bylo následně dohlíženo na čerpání dotačních prostředků na stanovený účel, v souladu s pravidly a v maximální možné míře a prostřednictvím našich spolupracujících auditorů byl rovněž pro klienta zajištěn povinný audit čerpání dotačních prostředků.

Aplikace nových účetních metod přinesla nemalé úspory času a peněz.

Podnikání klienta se mezitím rozrostlo a dnes klientovi pomáháme nejen s běžným účetnictvím, ale i s vedením mzdové agendy a s daňovým poradenstvím jak rutinního, tak zásadnějšího charakteru. Z pokračující zpětné vazby od klienta již nyní víme nejen to, že je z naší spolupráce spokojen a doporučuje ji dále, ale že věcné přínosy ze spolupráce mnohonásobně převyšují cenový rozdíl v porovnání se svou předchozí účetní, který při navázání spolupráce s námi zaznamenal.

Další příběhy našich klientů

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie firmy Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí.

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Nejdříve byl okolnostmi donucen změnit stávající účetní, ale nakonec uznal, že spolupráce s GRANTEX přináší značné výhody.

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Pomohli jsme přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výši vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor.

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.
 

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky