Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku – Díl 1.

„Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým.“ 

Slova Olivera Cromwella v dnešním dynamicky se vyvíjejícím světě získávají na stále větším významu. V případě podnikatelů je velice účinným nástrojem pro jejich další rozvoj, neustálé zlepšování či vytváření nových vlastních produktů a služeb. Zlepšovat a vytvářet nové produkty a služby však nelze bez nápadů a zejména pak jejich proměňování v reálné výsledky. Od myšlenky k hotovému produktu však vede poměrně dlouhá cesta, na které se ve většině případů neobejdeme bez větší či menší úrovně bádání neboli výzkumu a vývoje.  

V našem 4 dílném seriálu se vám pokusíme přiblížit základní aspekty, které s výzkumem a vývojem ve vašem podniku budou zcela jistě spjaty. Dozvíte se, jak vůbec poznat, zda se výzkumu či vývoji věnujete či hodláte věnovat, jak správně připravovat a plánovat projekty VaV či jak si nejlépe poradit s jejich financováním.  

V prvním díle našeho seriálu si vysvětlíme základní znaky, podle kterých poznáte, zda se vůbec výzkumu a vývoji věnujete nebo chcete věnovat.  

U všech projektů výzkumu a vývoje bez ohledu na jejich řešitele i rozdílnost výsledků, ke kterým vedou, lze vždy sledovat několik základních společných rysů:  

  • cílem každého projektu VaV jsou vždy nové poznatky, ke kterým se snažíme dospět na základě dosavadních znalostí či vlastních předpokladů;  
  • výsledek každého projektu VaV je do značné míry nejistý, minimálně nejsme schopni nikdy dopředu přesně říci, kolik času a dalších zdrojů k dosažení výsledku budeme potřebovat či zda výsledku vůbec dosáhneme;  
  • každý projekt VaV je dopředu plánován z hlediska obsahu i rozpočtu;  
  • projekty VaV jsou v podniku realizovány proto, aby jejich výsledky byly uplatnitelné v produktech či službách prodávaných na trhu.  

Z těchto rysů lze jednoduše identifikovat 5 základních znaků, podle kterých poznáte projekt výzkumu a vývoje.  

  • Prvek novosti 
  • Kreativní činnost 
  • Prvek nejistoty 
  • Systematičnost 
  • Převoditelnost a reprodukovatelnost 

Prvek novosti

Jak již bylo uvedeno výše, cílem každého projektu VaV je získávat nové poznatky a to v porovnání se stávající úrovní poznání. Abychom dokázali zodpovědně říci, že realizujeme projekt VaV, měly bychom úrovní nových poznatků směřovat minimálně nad rámec dosavadních známých řešení minimálně na úrovni vašeho podnikání, v ideálním případě však na úrovni celého oboru.  

Kreativní činnost 

Dalším základním znakem rozlišujícím projekty VaV je, že pro dosažení stanovených cílů volíme nové vlastní postupy, tedy nekopírujeme postupy aplikované např. v jiných obdobných projektech. Každý projekt tedy vyžaduje vlastní přínos výzkumného pracovníka spočívající v aplikaci vlastních nových nápadů.  

Prvek nejistoty 

Samozřejmostí je, že pokud se snažíme dosáhnout zcela nových poznatků v porovnání s dosavadní úrovní poznání, lze očekávat, že pravděpodobnost dosažení stanoveného výsledku by neměla být 100%. Stejně tak nejsme u projektu schopni předem stanovit požadovanou časovou i nákladovou dotaci, která je nezbytná pro dosažení výstupů a mohou se tak v průběhu měnit.  

Systematičnost 

Činnost VaV by měla být prováděna systematicky, tedy na základě předem stanovovaných plánů, o jejichž naplňování jsou následně postupně pořizovány záznamy tak, aby bylo možné z nich vyvozovat závěry pro plánování dalšího postupu.  

Převoditelnost a reprodukovatelnost 

Činnost VaV by měla vést k takovým výstupům, které je možné převést na v praxi využitelné produkty či služby, případně reprodukovat (tedy znovu využít) při další výzkumné a vývojové činnosti vlastní anebo jiných výzkumných týmů. Reprodukovatelnost je důležitá zejména v případě negativních výsledků, které lze využít v takovém případě použít jako výchozí poznatky při plánování a realizaci dalších VaV úkolů.  

Na závěr dnešního dílu si ještě na praktickém příkladu pojďme shrnout, co jsme si doposud objasnili.  

Výchozího stav poznání pro VaV projekt: 

Mechanický soustruh pro obrábění kovových dílců s ruční obsluhou a upínáním obrobku. 

Jak by nevypadal projekt VaV?  

Dosažení vyšší rychlosti procesu obrábění díky technické úpravě obráběcího zařízení výměnou pohonné jednotky za výkonnější umožňující dosažení vyšších pracovních otáček vřetena.  

Proč se jednoznačně nejedná o projekt VaV? 

Projekt postrádá znak kreativní činnosti/přístupu – jedná se o obměnu založenou na znalosti mechaniky pohonného systému obráběcího zařízení a jejích funkčních vlastností a prosté opakování funkčního principu.  

Projekt současně postrádá (nebo obsahuje jen minimálně) prvek nejistoty – tím, že projekt staví dosažení výsledku na již osvědčeném funkčním principu zařízení a jeho pouhém vylepšení, nelze předpokládat, že by se výsledku nepodařilo dosáhnout.  

Jak by vypadal projekt VaV?  

Dosažní vyšší rychlosti procesu obrábění díky změně principu fungování soustruhu. Nahrazení principu obráběcího vřetene pracujícího v jedné ose za systém vřetena pohybujícícho se ve více osách, díky čemuž bude možné realizovat více obráběcích úkonů na jedno upnutí obrobku do zařízení. 

Proč se jednoznačně jedná o projekt VaV?  

Prvek novosti – splňuje – dosažení vyšší rychlosti procesu obrábění oproti dosavadním možnostem běžných soustruhů.  

Prvek kreativní činnosti – splňuje – nelze použít dosavadní principy/postupy, projekt vyžaduje využití nových technologických postupů, aby bylo možné zajistit pohyb vřetene ve více osách.  

Prvek nejistoty – splňuje – nelze s jistotou říci, zda se podaří výsledku dosáhnout a s jakými potřebnými vstupy – např. zda bude možné výsledku dosáhnout pouze zajištěním vyšší pohyblivosti vřetena či pohybem dalších součástí obráběcího zařízení apod.  

Systematičnost – splňuje – za předpokladu, že postup bádání bude řádně plánován, zaznamenáván a vyhodnocován.  

Převoditelnost a reprodukovatelnost – splňuje výsledek je bez větších problémů možné využít v tržně uplatnitelné produkci, stejně tak jako výchozí poznatek pro další bádání – například ze 3-osého obrábění posouvat úroveň poznání dále na 5-osé apod.  

Ondřej Horčička

A na co se můžete těšit v dalším díle?  

Z prvního dílu čtení už víte, jak poznáte, jestli projekt VaV skutečně odpovídá všem jeho znakům. Ve druhém díle se podrobněji podíváme na rozlišení pojmů výzkum vs. vývoj - konkrétně aplikovaný výzkum vs. experimentální vývoj. Co mají společného a v čem se naopak zásadně odlišují.  

Chcete připravovat projekt, ale nevíte jak na to? 

Napište nám pomocí jednoduchého formuláře ZDE nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

Dotace, které by vás mohly zajímat...

TREND

TREND

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Aplikace

Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

Potenciál

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Další články z oblasti

Příběh úspěšného žadatele v programu Aplikace

Příběh úspěšného žadatele v programu Aplikace

Máte už výzkumné středisko nebo prototypovou dílnu? Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete program Aplikace na mzdy výzkumníků, materiál, na náklady smluvního výzkumu a na další režijní náklady. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Aplikace? Zde je jeden z nich.

Zajímá vás toto téma?

Napište si o další díly nebo další informace, rádi poradíme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky