Dotace na pořízení elektromobilů opět vyhlášena

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou API vyhlásilo dne 2. prosince 2019 celkem 3 nové dotační výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie:

Ve všech 3 výzvách mohou žádat jak malé, střední, tak i velké podniky. Příjem žádostí startuje již 6. ledna 2020. 


ELEKTROMOBILITA - v čem jsou největší změny? 

Zejména u výzvy podporující elektromobilitu se setkáváme vždy s velkým zájmem o tuto dotaci. Proto by vám neměly uniknout novinky, které aktuální výzva oproti předchozím přináší. Pojďme si shrnout ty nejdůležitější: 

1. Změna ve výpočtu výše podpory

Výzva přináší jednoznačnější výpočet podpory, jelikož do způsobilých výdajů se nově počítá celá pořizovací cena vozidla, na druhou stranu však byla míra podpory podstatně snížena a v konečném důsledku tak lze dosáhnout na ještě o něco menší podporu. Nejlépe je to vidět na příkladu pořízení osobního vozidla s pořizovací hodnotou 1 milion Kč malým podnikem. 

Přechozí výzva

Do způsobilých výdajů se zahrnovalo pouze 45%, jako způsobilý výdaj bylo uznáno 450 tis. Kč. 

Míra podpor pro malý podnik činila 75% ze způsobilých výdajů, tedy 75% x 450.000,- Kč = výsledná dotace 337.500,- Kč.

Stávající výzva

Do způsobilých výdajů se zahrnuje 100% pořizovací ceny, tedy způsobilý výdaj činí 1 mil. Kč. 

Míra podpor pro malý podnik však klesla na 30% ze ZV, tedy 30% x 1.000.000,- Kč = výsledná dotace 300.000,- Kč.

2. Zvýšení minimální výše dotace na 250 tis. Kč 

V předchozí výzvě bylo možné předkládat projekty s požadovanou dotací již od 50 tis. Kč, nyní byl limit navýšen na minimálně 250 tis. Kč. Prakticky to tedy znamená, že na dotaci dosáhnou pouze podnikatelé, kteří v rámci elektromobility budou chtít proinvestovat minimálně částku kolem 1 milionu Kč. 

3. Zvýšení maximální pořizovací ceny vozidel v kategorii M1

V nové výzvě lze v kategorii M1, tedy osobních vozidel s maximálně 8 místy k sezení (bez řidiče), podpořit pořízení vozidel s maximální cenou až 1.250.000,- Kč bez DPH. Na nejvýkonnější TESLU to sice ještě stále nebude dost, ale pozitivní změna to jistě je. 

S námi vám žádné důležité novinky neutečou

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky