Další fáze EET

Parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Novela přináší možnost nejmenším podnikatelům evidovat tržby ve zvláštním režimu. Dále se výrazně snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. K významnému snížení DPH by mělo docházet např. u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi a oděvů, a to ze stávající sazby 21 % na 10 %. U vodného a stočného dochází ke snížení ze současných 15 % na 10 %. Návrh zároveň počítá s dalším snižováním sazeb u stravovacích služeb, a to rovněž na 10 %. Stejně jako u prvních dvou vln mají poplatníci možnost využít jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to ve výši 5 000 Kč. K povinnosti evidovat tržby u podnikatelů spadajících do 3. a 4. fáze dojde pravděpodobně od 1. května, případně 1. dubna 2020.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky