Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Program "Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití" spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Cílem je regenerovat území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield. Využití těchto objektů pak má být nepodnikatelského charakteru a objekty mají sloužit pro širokou veřejnost.

Co je brownfield?

Jedná se o nemovitost (pozemek, objekt, areál):

 • která je dostatečně nevyužívána, je zanedbána nebo dokonce kontaminována;
 • kterou nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace;
 • která vznikla jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské nebo jiné aktivity.

K čemu je dotace určena?

 • Revitalizace a rekonstrukce:
  • obnova brownfieldu, přičemž k jehož dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití;
  • součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů. 
 • Revitalizace:
  • obnova brownfieldu, přičemž k jehož dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně vč. možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku;
  • součástí podpořeného projektu může být demolice objektů, revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny;
  • výstavba infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována v zájmu široké veřejnosti a jež nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké veřejnosti).

Výše dotace?

Minimální dotace činí 300 tis. Kč. Maximální dotace činí 30 mil Kč.

 • Sídla do 3 000 obyvatel dotace do výše 70 %
 • Sídla od 3 001 do 10 000 obyvatel dotace do výše 60 %
 • Sídla nad 10 001 obyvatel dotace do výše 50 %
 • Kraje do výše 50 %​

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce a kraje

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky