Základní podmínky žádosti o dotaci aneb transparentní balíček

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Základní podmínky žádosti o dotaci aneb transparentní balíček

Možná jste se při uvažování o dotaci setkali s pojmem transparentní balíček, pojďme si ho tedy vysvětlit a zamezit tak případným chybám, které by mohly vést k zamítnutí vaší žádosti.

Transparentní balíček je souhrnný název pro tři podmínky, nezbytně nutné ke schválení žádosti o dotaci. Balíček se stal součástí výzev vyhlašovaných od června roku 2018 a povinnost jeho splnění trvá dodnes.

Konkrétně musí žadatel splnit:

1. zveřejnění účetní uzávěrky v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, což přeloženo z právnické terminologie do srozumitelné lidské řeči znamená, že účetní uzávěrka vaší firmy musí být uveřejněna v souladu s tímto zákonem a kontroluje se doložení účetní uzávěrky ve sbírce listin za období, za která vy jako případný žadatel vyplňujete formulář finanční analýzy a prohlášení k velikosti podniku spolu s vypsanými obraty a aktivy. Upozorňujeme, že je potřeba zveřejnit celou účetní uzávěrku včetně její přílohy.

2. zápis v registru skutečných majitelů v souladu s paragrafem §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Pokud však tápete v základním pojmu, kdo je vlastně skutečným majitelem, tak podle definice je to fyzická osoba či osoby, které fakticky nebo právně mohou vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Za zápis do Registru skutečných majitelů zaplatíte tisícikorunový poplatek, provádí ho příslušný rejstříkový soud či notář a bez povinného zapsání skutečných majitelů firmy v tomto registru není v současné době šance získat dotaci. A jak zjistíme, že jsme zapsaní v kýženém registru? Stačí kliknout na https://issm.justice.cz/ a najít záložku „zobrazení mého výpisu“, aby se vám informace zobrazila, je nutné vědět JISM (jedinečný identifikátor skutečného majitele), který obdržíte při elektronickém vyplňování formuláře žádosti o zápis do Registru skutečných majitelů.

  • Jinak je tomu u fyzických osob, zapsané i nezapsané fyzické osoby v Obchodním rejstříku nemusí mít zápis v Registru skutečných majitelů.

3. neexistence kmenových listů k podílu společníka v s.r.o., což v praxi znamená, že nikdo ze společníků nesmí ke dni podání žádosti vlastnit ke svému podílu kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pokud ve výpisu z Obchodního rejstříku není patrné, že by společník vlastnil kmenový list, pak je na situaci pohlíženo tak, že nebyl vydán a společnost může žádat o dotaci.

Povinnost splnit všechny tři podmínky z transparentního balíčku sice nevychází přímo od poskytovatele dotace, ale je zakotvena v legislativě ČR, a tudíž poskytovatel dotace trvá na jejich splnění. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že ačkoli jsou žadatelé na správné plnění transparentního balíčku upozorňováni, dochází často k pochybením a následnému neschválení žádosti.

Transparentní balíček musel být dříve splněn před podání žádosti o dotaci, od roku 2018 byl žadatel povinen na vyzvání doložit formulář a doručenku z datové schránky, pokud tak neučinil nebo datum odpovídalo termínu před podáním žádosti, byla žádost o dotaci zamítnuta. Nyní se situace změnila směrem k větší výhodnosti pro žadatele a výše zmíněné body musí být splněny do Rozhodnutí o přidělení dotace. To znamená, že máte více času dát si do pořádku všechny náležitosti balíčku. Jestli ovšem stále tápete nebo máte k transparentnímu balíčku nějaké další dotazy, neváhejte kontaktovat naše odborníky, rádi vám budeme nápomocni i v tomto dílčím kroku žádosti o dotaci. Transparentní balíček vás totiž s námi strašit nemusí.

Jestli ovšem stále tápete nebo máte k transparentnímu balíčku nějaké další dotazy, neváhejte kontaktovat naše odborníky, rádi vám budeme nápomocni i v tomto dílčím kroku žádosti o dotaci. Transparentní balíček vás totiž s námi strašit nemusí.

Autor:
Mgr. Barbora Kalábová
Projektový manažer

Mohlo by vás zajímat....

AKCE:

„KPZetka“ pro příjemce dotací

„KPZetka“ pro příjemce dotací

Tak jako správný skaut bez své KPZtky neopustí své útočiště, určitě se i vám jako příjemci dotace vyplatí, mít naší pomyslnou KPZtku tzv. vždy při ruce (konkrétně na paměti). A pokud byste i tak měli v případě nastalého problému pocit, že vám v té vaší krabičce něco chybí, určitě se na nás neváhejte obrátit, rádi vám svízelnou situaci pomůžeme co nejlépe vyřešit.

Přehled dotací - říjen 2020

Přehled dotací - říjen 2020

I v říjnu jsme pro vás připravili náš pravidelný přehled dotací. Na co se zaměřit, co koho je dotace určena? Přehledný soupis aktuálních dotací.

ONLINE SEMINÁŘ: Nejzajímavější dotace pro firmy v roce 2021 - jak se připravit - IV

ONLINE SEMINÁŘ: Nejzajímavější dotace pro firmy v roce 2021 - jak se připravit - IV

Zveme vás na bezplatný online seminář, kde se dozvíte, jaké jsou nejzajímavější dotace pro firmy v roce 2021 a jak se na ně nejlépe připravit.

ONLINE SEMINÁŘ: Nejzajímavější dotace pro firmy v roce 2021 - jak se připravit - III

ONLINE SEMINÁŘ: Nejzajímavější dotace pro firmy v roce 2021 - jak se připravit - III

Zveme vás na bezplatný online seminář, kde se dozvíte, jaké jsou nejzajímavější dotace pro firmy v roce 2021 a jak se na ně nejlépe připravit.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky