Úspory energie – nejčastější dotazy

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Úspory energie – Nejčastější dotazy

Dotační program na energeticko–úsporná opatření se u nás těší velké oblibě. Vzhledem k nedávnému termínu vyhlášení vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy vás – klientů.

Jaká opatření mohu realizovat?

Snad nejčastější otázka, na kterou je velmi snadná odpověď. Do programu Úspory energie můžeme zahrnout veškerá opatření, která vedou k úspoře elektrické energie. Je to například zateplení obálky budovy, výměna otvorových výplní (okna, dveře), výměna otopné soustavy a rozvodů, instalace systému pro měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobních procesech a mnoho dalšího.

Jaká je nejnižší a nejvyšší možná výše dotace?

Minimální výše dotace je stanovena na 500 000 Kč a maximální na 200 000 000 Kč. Zde vás musíme upozornit, že minimální výše dotace se nerovná minimální výši investice, kterou žadatel musí do projektu vložit. Minimální výše dotace se počítá dle procentuální podpory, která se liší dle velikosti podniku a místu realizace. V chystané výzvě bude procentuální podpora v rozmezí 35 % – 65 %. V tomto případě tedy bude minimální výše investice 780 000 Kč – 1 430 000 Kč.

Chtěl bych realizovat pouze výměnu oken, dosáhnu na dotační podporu?

Nedílnou součástí žádosti o dotační podporu je energetický posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Díky výsledkům energetického posudku ihned víme, zda na dotaci dosáhneme. Energetický auditor je schopný vám i případně navrhnout další opatření, která mohou pomoci k získání dotační podpory. Energetický posudek je způsobilým výdajem projektu. Samozřejmě musíme splnit alespoň minimální výši investice.

Jaké podmínky je potřeba splnit, abych mohl žádat?

Dotační výzva vyžaduje, aby měl žadatel uzavřená alespoň dvě účetní období (prokazuje se účetními uzávěrkami zveřejněnými na veřejné Sbírce listin), realizace musí být mimo Prahu, žadatel nesmí být podnikem v obtížích a také nesmí být ve střetu zájmů. K žádosti o dotační podporu se dokládají mimo jiné dokumenty dle stavebního zákona, podnikatelský záměr, energetický posudek a případně další.

Do kdy musím projekt ukončit?

Realizace projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců od vydání Rozhodnutí o přiznání dotace. Projekt je možné rozdělit do jednotlivých etap (minimální výše plánované dotace na etapu je 500 000 Kč a plánovaná doba jedné etapy nesmí být kratší než 6 měsíců). Po ukončení etapy je možné podat žádost o platbu. Dotační podpora je tedy proplácená formou ex-post na základě předložených zaplacených faktur.

Dotační výzva je plánovaná jako průběžná a vyžaduje vysokou stavební připravenost. Plánujete energeticko-úporný projekt a nevíte si s ním rady? Neváhejte se na nás obrátit.

Zuzana Šlížková, Dotační konzultant

V GRANTEX ADVISORY GROUP je Zuzana součástí obchodního týmu. Věnuje se převážně dotacím pro města a obce. Setkat se s ní ale můžete i jako firemní zákazníci. Společně s projektovým oddělením nastaví váš záměr tak, aby vyhovoval všem podmínkám daných výzev. Monitoruje aktuality v oblasti dotací a díky obsluze zákaznické linky na předchozí pozice dokáže zodpovědět i ty více specifické dotazy.

Proč spolupracovat s GRANTEXem?

Rádi s vámi celý projekt nejen připravíme a podáme, ale zajistíme i veškerou další komunikaci s poskytovatelem. Dále také dohlédneme na realizaci projektu, podpoříme vás v přípravě výběrového řízení a zůstaneme s vámi v kontaktu i po tom, co obdržíte dotaci na účet a postaráme se o to, aby vám zůstala.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí