Úspory a snižování nákladů v kontextu energetické bezpečnosti

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Úspory a snižování nákladů v kontextu energetické bezpečnosti

Poslední dobou více než jindy vnímáme ohrožení naší bezpečnosti. Události z posledních měsíců ukázaly, že ani Evropa není imunní vůči vypuknutí vojenského konfliktu. Kritická infrastruktura je ohrožena jak konfliktním potenciálem oblastí, odkud zdroje pochází, tak i nestabilním prostředím v tranzitních zemích, stejně jako přírodními hrozbami.

V období, kdy státy řeší pravděpodobné výpadky dodávek zemního plynu, se snižuje politická bezpečnost nejen na území České republiky, ale i Evropské unie.

Důraz je i na energetickou soběstačnost a nezávislost vůči třetím zemím (aktuálně zejména Rusku, odkud bere Česká republika v současnosti 100 % zemního plynu). Jakkoli se může zdát jaderná energie obnovitelnou, přiznejme si, že je závislá na energetické síti, jako svůj zdroj využívá neobnovitelné zdroje, je problematická z hlediska nakládání s odpadem, a původem je palivo z Ruské federace.

Přidejme přírodní vlivy jako nedostatek přírodních zdrojů (ať už fosilních paliv, nebo úbytek dřevní hmoty) nebo působení klimatické změny. Útlum těžby uhlí v České republice, na jejíchž základech stále stojí většina českého teplárenství, nutí k posunu ke snadněji dostupným zdrojům energie, které nadto nejsou spojeny s takovou zátěží přírodní ani sociální. Původní předpoklad, že teplárenství se vydá cestou přechodu na zemní plyn, už také nevypadá příliš schůdně.

Chceme-li v současném podnikatelském světě obstát, potřebujeme určitou míru jistoty, ideálně se vyhnout neočekávaným nárůstům nákladů, které snižují naše zisky.

Jak docílit nižších nákladů na vstupy, aby vznikl prostor pro další investice?

Jedním z možných východisek současné krize je udržitelný rozvoj. Česká republika se zavázala k plnění Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je mimo jiné snížení emisí CO2 nebo vyšší využití energie z obnovitelných zdrojů, energetické úspory atd. Plnění klimatických cílů proto umožňuje čerpat dotace různým osobám, firmám, ale také obcím a jejich příspěvkovým organizacím.

Nejlevnější energie je ta nespotřebovaná – máte prostor pro energetické úspory nebo zvýšení energetické účinnosti?

Můžete třeba vyměnit zastaralé technologické zařízení ve výrobě nebo zateplit budovu, vyměnit okna.

Podle Operátora trhu s elektřinou v roce 2020 tvořily z energetického mixu fosilní zdroje celkem 52,5 % (konkrétně hnědé uhlí 40 %, zemní plyn 9,61 %), jaderná energie 40,75 %, a OZE (obnovitelné zdroje energie) pouhých 6,75 %. Sluneční energie se celkově podílí na zdrojích pouze ze 2,27 %.

Geografická poloha České republiky přitom nahrává využití sluneční energie více než např. větrné nebo vodní.


Role fotovoltaiky

Potenciál fotovoltaiky je definován různě – orientačně se mluví o 9 GW do roku 2030 (reálně dosažitelný, nejen technicky možný). V případě ploch střešních spolu s fasádami, se mluví o hodnotě přes 20 GW.

Pro porovnání, v současnosti instalovaný výkon Jaderná elektrárna Temelín a Dukovany činí dohromady 3,45 GW. Vezmeme-li v potaz požární bezpečnost i statickou únosnost, jak velkou máte střechu?

Limity fotovoltaiky leží logicky v možnostech slunečního svitu a instalovaný výkon zcela pomíjí průběh výroby v průběhu dne. Z toho důvodu se mluví o změně orientace panelů jak na střechách a (mimo jiné také vodních) plochách – instalace naplocho, nebo orientace východ-západ např. při instalaci na poli (agrofotovoltaika) nebo i fasády.

Změna sklonu a orientace umožňuje rovnoměrnější výrobu elektřiny v průběhu dne (mimo standardní špičky FVE). Možná je i kombinace uvedeného, která přinese více možností.

Fotovoltaika může být na střechách budov, či obvodových pláštích, brownfieldech, na polích či vodních plochách.

Kromě průběhu v čase je také důležité zmínit možnost akumulace energie, která se s postupem času stává dostupnější. Akumulace umožní využít energii ze Slunce i v noci při třísměnném provozu.

Čím více akumulujete, tím více šetříte.

Máte střechu, nebo fasádu, vlastníte brownfield? Co takhle instalovat fotovoltaiku na plochy, které jinak nevyužíváte? Při současných rychle rostoucích cenách elektřiny klesá doba návratnosti investice, a co teprve, když část investice za Vás zaplatí někdo jiný.


Investicí do získávání energie z obnovitelných zdrojů teď získáte náskok před ostatními. Čím dříve budete využívat energii „zdarma“, tím rychleji:

  • se Vám investice do ní vrátí v úsporách konvenčně nakupované elektřiny (a s rostoucími cenami možná ještě rychleji, než si teď myslíme)
  • snížíte svou závislost na ostatních (cizích státech, ale i síti při výpadcích vlivem přírodních vlivů, nebo blackoutu)
  • Vám můžeme pomoci najít vhodný dotační titul pro spolufinancování investice

Dotace můžete čerpat v Modernizačním fondu v programech Nové obnovitelné zdroje energie, Energetické úspory v podnikání, Energetické úspory ve veřejných budovách ad., novém OP TAK nebo Národním plánu obnovy.


Je pro Vás složité zorientovat se v nabídce? Spolupracujeme s energetickými specialisty, s dotačními projekty tohoto typu máme spoustu zkušeností. Vy víte, co potřebujete, spolu najdeme to pravé řešení pro Vás a vhodný dotační titul. Provedeme Vás celým procesem, nezaskočí vás požadavky poskytovatelů, jsme připraveni i na změny. Připojíte na některý z našich webinářů? Nebo se nám rovnou ozvete? Těšíme se na spolupráci.

Autor: Mgr. Bc. Petra Bendlová, projektový manažer

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se vám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Více informací o dotaci:

Fotovoltaiky pro podnikatele

Fotovoltaiky pro podnikatele

35-50 % dotace na pořízení a instalaci systémů fotovoltaiky včetně akumulace energie, projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny) a inženýrskou činnost ve výstavbě - externě nakupované služby.

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí