TISKOVÁ ZPRÁVA: Kvalitní prostředí pro rozvoj těch nejmenších – takový je záměr rekonstrukce školky v Proboštově

6 minut čtení

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kvalitní prostředí pro rozvoj těch nejmenších – takový je záměr rekonstrukce školky v Proboštově.

Obec Proboštov se v posledních 5 letech pustila do rekonstrukce mateřské školy Pastelka – prostředí, ve kterém tráví podstatnou část dne ti nejmenší občané nejen samotné obce, ale i obcí přilehlých. Kromě samotné rekonstrukce mateřské školy, byla v loňském roce zahájena rekonstrukce rozsáhlého okolního pozemku s cílem vybudovat přírodní zahradu a vést děti k enviromentální výchově v přirozeném prostředí.

Letos se MŠ pustila do rekonstrukce umýváren, na jejichž opravu získala podporu ve výši přes 3,7 mil. Kč. Na tento záměr čerpala obec podporu z národního dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP, která již pomohla obci získat prostředky na předešlé projekty.

Obec Proboštov leží ve Ústeckém kraji v těsném sousedství Teplic. Žije zde přibližně 2700 obyvatel, přičemž mateřskou školu navštěvuje 99 dětí nejen ze samotné obce, ale i obcí přilehlých. Trend migrace mladých rodin z měst do menších obcí je patrný již několik let, čímž dochází k velkému tlaku na zajištění perfektní občanské vybavenosti i v menších obcích, jakou je Proboštov.  Umývárny MŠ Pastelka byly velmi zastaralé. Komplikovaná údržba, vysoká spotřeba čistících prostředků, a dokonce výtky krajské hygienické stanice Ústeckého kraje patří k hlavnímu výčtu problémů, se kterými se vedení mateřské školy musí potýkat. 

Umývárny jsou řešeny z doby výstavby mateřské školy na přelomu 80. a 90. let. Potrubí, zařizovací předměty, umyvadla a další vybavení je původní a již v dožívacím stadiu. Komplikovaná údržba stávajícího stavu umýváren byla i přes veškeré snahy personálu předmětem výtky Krajské hygienické stanice (rezavějící mřížky u sprch, poškozené omyvatelné stěny, na podlaze místy pouze betonová mazanina). Kompletní rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka byla absolutně nezbytná. Obec na tento projekt obdržela finanční obnos ve výši 3 718 339 Kč z celkových 4, 1 mil. Kč.

„Stav umýváren byl naprosto katastrofální.  I přes veškerou snahu personálu nebylo možné komplexně vyčistit některé prostory. Díky komplexní rekonstrukci včetně vybavení a drobným úpravám dispozice, dojde také ke snížení množství použitých čistících prostředků v plastových obalech, a tím zlepšení dopadů na životní prostředí.“

„Nové řešení se snaží být hravé, barevně zajímavé a funkční. Umývárny v mateřské škole slouží mimo zajištění základních hygienických potřeb k budování správných návyků v souvislosti s mytím rukou a čištěním zubů po jídle. Děti se učí, že mytí rukou vodou a mýdlem a jejich správné osušení je jednoduchým a účinným prostředkem, který zabraňuje šíření nemocí“ komentuje projekt Jana Čermáková, starostka obce Proboštov.

Bez dotační podpory by projekt, vzhledem ke svému finančnímu objemu, znamenal pro obec Proboštov extrémní finanční zátěž a omezení dalších investičních akcí.

Díky 90% podpoře Ministerstva financí může MŠ Pastelka začít stavební práce již koncem letních prázdnin. Komplexní rekonstrukce 4 umýváren zahrnuje úpravy prostorů, nové rozvody vody a kanalizace, výměnu stávajících obkladů a dlažby, zhotovení moderních podhledů a výměnu elektroinstalace,  úpravu vytápění a nové moderní zařízení. Veškeré vybavení MŠ pořizuje s ohledem na potřeby dětí. Funkčnost, bezpečnost, kvalita, hravý design a příjemné pastelové barvy byly při výběru rozhodující.

„Očekáváme, že počet dětí v naší obci bude růst, proto pro ně chceme vybudovat prostředí, ve kterém se cítí dobře,“ říká starostka obce.

Společnost GRANTEX dotace s.r.o., která žádost zpracovávala, je leader mezi českými poradenskými firmami zaměřenými na evropské a národní dotace i veřejnou podporu. Dotacemi se zabývá od roku 2012 a poskytuje komplexní servis od analýzy projektových záměrů přes přípravu žádostí, administraci projektů v době realizace až po jejich monitoring v době udržitelnosti.

KONEC

Doplňující informace k projektu:

  1. Realizátor projektu: Obec Proboštov.
  2. Celkový rozpočet projektu: 4,1 mil. Kč s DPH.
  3. Z toho dotace: 3,7 mil. Kč s DPH.
Tisková zpráva ve formátu .docx ke stažení zde - https://www.grantex.cz/files/tiskova-zprava-rekonstrukce-skolky-v-probostove.docx

O společnosti GRANTEX:

  • GRANTEX ADVISORY GROUP je přední leader mezi českými poradenskými firmami a zaměřuje se na poskytování komplexního profesionálního ekonomicko-právního poradenství pro firmy i municipality. 
  • Skupina byla založena v roce 2012 a poskytuje pro české i mezinárodní společnosti servis v oblastech dotací, práva, účetnictví, daňového poradenství, firemního pojištění a auditorských služeb.
  • Pro více informací navštivte stránky společnosti www.grantex.cz

Kontakt pro média: Ing. Tereza Řezníčková, marketing@grantex.cz​​​​​​​

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky