Představte si zelenější Česko, pomůže Modernizační fond

5 minut čtení
O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích Představte si zelenější Česko, pomůže Modernizační fond

Stále tápete, co je to ten modernizační fond? Zleva zprava o něm teď slyšíme. Vláda připravovala a pak schválila obecný programový dokument. Modernizační fond přináší do České republiky velké množství finančních prostředků. Jistě vás tedy zajímá, jak ho můžete využít právě vy.

Začněme od začátku, modernizační fond je významný finanční nástroj EU, slouží k proměně energetiky a také snížení emisních plynů. Určen je celé České republice, včetně hlavního města Prahy. Nyní operuje se zhruba 150 mld. korun. Odkud čerpá peníze? Z prodeje emisních povolenek.

Miliardy míří na solární panely, i ekologickou dopravu

Dále bude možné se zaměřit na:

  • Zlepšování energetické účinnosti a dekarbonizace průmyslu
  • Modernizace energetických systémů, náhrada zdrojů a rozvodů tepla (chladu)
  • Nové obnovitelné zdroje v energetice
  • Rozvoj tzv. komunitní energetiky

Modernizační fond se dělí na 9 dílčích prováděcích programů, v minulém článku jsme o nich psali zde. -Tady jsou ty, co nás čekají již skoro za týden.

Dotace pro teplárny

Mílovými kroky se blíží Výzva HEAT č. 1/2021, pro malé projekty. Ta startuje už 24. 5. 2021 a žádosti mohou podávat zájemci, kteří se již dříve zapojili do tzv. předregistrační výzvy. Alokace činí 1,4 miliardy Kč. Přijímány budou již připravené projekty, tzn. že žadatel bude muset předložit uzavřenou smlouvu o dílo do šesti měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň je třeba garantovat, že projekt stihne zrealizovat do třiceti měsíců.

Podpořeny budou projekty:

  • Zaměřené na rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie
  • Do 15 milionů eur

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb.

Na co je možné podporu získat:

  • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie

Prioritně budou podpořeny obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadů nebo využití energie odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Dotace na obnovitelné zdroje energie

V nejbližších dnech budou také spuštěny výzvy Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). Programu RES+, z něhož má být podpořen rozvoj obnovitelných zdrojů, je věnována nejvíce finančních prostředků, téměř 40 %. I my se mu budeme věnovat podrobněji, již nyní se můžete těšit na náš online seminář FVE pro firmy s dotací – praktické rady z realizace projektů i dotačních žádostí. O své zkušenosti z realizací stovek projektů se s vámi podělí předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký. Zaměří se na praktické ukázky úspěšných projektů a vysvětlí, v jakých provozech je vhodné využít akumulační baterie či popíše proces a úskalí získání stavebního povolení.

Zvládnete vypracovat úspěšnou žádost sami?

Nebo se raději poradíte s odborníky, pro které jsou dotace denním chlebem? 

Více o dotaci:

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Až 80% dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí