Povinnost změny stanov akciových společnost

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Povinnost změny stanov akciových společnost

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích článcích, na rok 2021 se připravují zásadní změny ohledně fungování právnických osob. V souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích bude jednou z nejvýznamnějších změn úprava nastavení monistické struktury akciové společnosti.

Jestliže vaše akciová společnost využívá monistickou strukturu místo standardní dualistické, měla by této změně věnovat značnou pozornost.

Dle současné právní úpravy byla monistická struktura v zásadě představovaná 2 orgány, a to správní radou a statutárním ředitelem. Tento koncept se nyní opouští a akciové společnosti, které budou mít danou strukturu, budou mít pouze 1 orgán. Jediným orgánem tak zůstane správní rada, která bude mít funkci kontrolní (stejnou jako dozorčí rada) a které bude náležet i obchodní vedení a bude statutárním orgánem (obdobně jako představenstvo u dualistické struktury). Její nastavení tak bude odpovídat jejímu názvu, kdy bude existovat v rámci akciové společnosti mimo valnou hromadu pouze jeden další orgán, a to správní rada.

Máte-li akciovou společnost s monistickou strukturou, bude nutné, abyste této změně přizpůsobili i své stanovy. Primárně bude muset o této změně rozhodnout valná hromada nebo jediný akcionář ve formě notářského zápisu. Je tedy nutné počítat s určitými náklady spojenými s notářským ověřením rozhodnutí akcionářů. Následně bude nutné provést změnu i v samotném obchodním rejstříku a nechat si zde zapsat nové nastavení orgánů společnosti.

Akciové společnosti budou povinné provést danou změnu stanov nejpozději do konce roku 2021, jinak jim hrozí, že uvedené části stanov, které budou v rozporu s novým zněním zákona, budou neplatné.

Pokud vám nebude vyhovovat nastavení akciové společnosti s monistickou strukturou, kde kontrolní i řídící funkce společnosti bude kumulovaná v jednom orgánu, lze změnit nastavení společnosti na standardní dualistický systém s představenstvem a dozorčí radou. Ne všichni podnikatelé jsou si vědomi totiž toho, že tuto změnu lze provést i v průběhu fungování společnosti, a nikoliv jen při jejím zakládání.

V souvislosti se změnou stanov připravujeme ve spolupráci s notářkou pro naše klienty balíček služeb v rámci, kterého pomůžeme podnikatelům nastavit strukturu společnosti v souladu s novou právní úpravou. Samozřejmostí bude příprava podkladů a svolání valné hromady a příprava dokladů k následnému zápisu změny do obchodního rejstříku. Rozhodování o změně ohledně orgánů společnosti může být pro vás rovněž příležitostí provést ve společnosti i další změny, které vyžadují rovněž změnu stanov. Výsledkem bude tak úspora v podobě notářských poplatků pouze za jeden notářský zápis.

Dotýká se vás přímo předmětná změna právní úpravy? Neváhejte se na nás obrátit.

Autor:
Mgr. Juraj Grman
Advokát

Mohlo by vás zajímat...

Úpadek obchodní společnosti a související povinnosti

Úpadek obchodní společnosti a související povinnosti

V současné době se stává aktuální otázka, kdy je obchodní společnost v úpadku a jaké jsou povinnosti statutárních orgánů v této souvislosti. Víte však, že samotná existence splatných dluhů společnosti ještě nemusí znamenat úpadek? Více v našem článku.

Novela zákona o obchodních korporacích – DRUHÝ DÍL

Novela zákona o obchodních korporacích – DRUHÝ DÍL

V roce 2021 nabude účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích. Jste na tyto změny již připraveni a víte, co vše se změní? Naši právníci si proto pro vás připravili pokračování přehledu nejdůležitějších novinek. V dalším díle se tak dozvíte více informací ohledně změn u orgánů jednotlivých společností a změn v úpravě smlouvy o výkonu funkce, kterým by měli věnovat pozornost všichni statutáři společností.

Musíte propouštět? Poradíme vám, na co si dát pozor

Musíte propouštět? Poradíme vám, na co si dát pozor

Pár praktických rad, na co si dát pozor při ukončování pracovního poměru.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky