Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Máte-li inovativní nápad, měli byste ho včas zaregistrovat jako vaše duševní vlastnictví. Duševní vlastnictví označuje vaše výrobky, umělecká díla nebo obchodní postupy a jde o jednu z efektivních cest, která vám poskytuje konkurenční výhodu na trhu. I v této oblasti je možné získat finanční podporu z veřejných zdrojů ve formě dotace.

V rámci skupiny GRATEX vám zajistíme nejen veškerou administrativu při získání dotace, ale rovněž související právní služby nezbytné pro úspěšnou realizaci vašeho projektu.

Evropská unie již v loňském roce zahájila grantový program pro podporu malých a středních podniků (MSP) v rámci, kterého bylo možné čerpat podporu k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti z oblasti práv duševního vlastnictví. Tato iniciativa EU pokračuje i v roce 2022.

Máme pro vás doporučení vhodného programu,
který právě probíhá

Podpora je určena pro malé a střední podniky v rámci EU, tedy s limitem méně než 250 zaměstnanců, který má zároveň roční obrat nižší než 50 milionů eur a/nebo celkovou roční bilanci nižší než 43 milionů EUR.

Z fondu lze podporu čerpat prostřednictvím 2 druhů poukázek, z nichž každá je určená k částečnému proplacení nákladů vybraných činností.

Poukázku č. 1 lze čerpat až do výše 1 500,- EUR na proplacení:

  1. 90 % nákladů služeb „IP scan“ – jedná se o poradenské služby poskytované ze strany některých vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví, mimo jiné také ze strany českého Úřadu průmyslového vlastnictví. Podstata těchto služeb spočívá v tzv. předběžné diagnóze v oblasti duševního vlastnictví, tj. úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím specialisty na duševní vlastnictví poskytne komplexní analýzu duševního vlastnictví daného malého či středního podniku a následně vypracuje závěrečnou zprávu, ve které doporučí další postup k zajištění ochrany duševního vlastnictví;
  2. 75 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru na vnitrostátní, regionální nebo unijní úrovni – lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky za podání přihlášky, poplatky za další třídy výrobků a služeb či poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění;
  3. 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru mimo území EU – lze využít k částečnému proplacení nákladů na základní poplatky za mezinárodní přihlášku podávanou u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a na určovací poplatky či následné určovací poplatky mimo území EU. Vyloučeny však jsou určovací poplatky ze zemí EU a také poplatky, které účtuje úřad původu.

Prostřednictvím poukázky č. 2 pak lze čerpat dotaci až do výše 750,- EUR, kterou lze využít k proplacení 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky patentu na vnitrostátní úrovni. Udělenou podporu lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu, poplatky za udělení patentu a poplatky za zveřejnění.

Je potřeba upozornit, že poukázky nemají zpětný účinek a náklady na činnosti provedené před obdržením rozhodnutí o schválení žádosti nebudou proplaceny. Příslušný úkon, za který by danému subjektu mohla příslušet podpora, by proto měl být vykonán až po schválení dotace a obdržení poukázky. Platnost poukázek přitom činí 4 měsíce od rozhodnutí o schválení žádosti. Žadatel může vykonat úkony v oblasti duševního vlastnictví, a to až do vyčerpání celkové hodnoty poukázky.

Žádost o podporu mohou podniky podávat kdykoliv v období od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022. V této souvislosti je však nutné upozornit, že fond obsahuje pouze omezené množství finanční prostředků, přičemž dotace jsou udělovány dle pořadí podaných žádostí a finanční prostředky fondu. Lze tedy doporučit, aby žádosti byla podány co nejdříve.

Autor: Jan Jakl, advokát

Neváhejte se na nás obrátit, pokud vás výše popsaný program zaujal a my vám rádi pomůžeme se všemi kroky - od získání poukázky až po vyřízení ochranné známky.

Zároveň můžeme probrat další kroky, jak efektivně využít zdroje nejen z evropských fondů při vašem podnikání.

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Vyplňte formulář a my s ní rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky