Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – I. díl

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – I. díl

V lednu letošního roku byl definitivně schválen nový zákon o evidenci skutečných majitelů právnických osob, který má nabýt účinnosti od 1. června 2021. Jedná se o zcela nový právní předpis, který blíže rozvádí dosavadní povinnost společností evidovat svého skutečného majitele a který nově zavádí různé druhy sankcí pro nesplnění této povinnosti. V rámci našeho prvního článku na toto téma se zabýváme blíže otázkou, kdo vůbec je skutečným majitelem právnické osoby, a to s ohledem na jeho novou definici.

Podle dosavadní právní úpravy platilo pravidlo, že každá právnická osoba musí mít svého skutečného majitele, kterého by měla zapsat do příslušné evidence. Nový zákon v tomto ohledu nic nemění a pouze blíže zpřesňuje definici, kdo tímto skutečným majitelem společnosti je.

Skutečným majitelem podle nového zákona je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Základní podmínkou pro posouzení skutečného majitele je vyřešení otázky, kdo je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Koncovým příjemcem se má na mysli fyzická osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní společnosti větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává. Zjednodušeně řečeno se bude jednat např. o společníka v společnosti s ručením omezeným s podílem vyšším než 25 %, který má tomu odpovídající podíl na zisku a který tento zisk dále nepředává. Koncovým příjemcem však může být i tichý společník, kterému vzniká právo na podíl na zisku vyšší než 25 %.

Druhou kategorií skutečného majitele je osoba s koncovým vlivem. Podle zákona je touto osobou každá fyzická osoba, která je ovládající osobou obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích. Bude se tak jednat např. o fyzickou osobu, která má přímo nebo nepřímo podíl na hlasovacích právech vyšší než 40 % všech hlasů, což bude podstatné v případě nastavení počtu hlasů v společnosti odlišně od výši samotného podílu společníka a podílu na zisku. Rovněž bude touto osobou např. ten, kdo může jmenovat nebo odvolat většinu členů statutárního orgánu (např. společníci s vysílacím právem).

Zjištění skutečného majitele nebude zpravidla dělat problém u společností, které mají danou fyzickou osobu zapsanou přímo v rejstříku jakožto společníka nebo v seznamu akcionářů. Problém může nastat v případě větvení a řetězení podílů, kdy jsou společníky společnosti právnické osoby, jejichž podíly jsou následně vlastněné dalšími právnickými nebo fyzickými osobami. V takovém případě je totiž nutné najít fyzickou osobu, která stojí na konci daného řetězce a která splňuje výše uvedené podmínky skutečného majitele.

Pokud se však žádnou fyzickou osobu, která by splňovala tyto podmínky, nepodaří zjistit, platí zákonná fikce, že skutečným majitelem je každá osoba ve vrcholném vedení společnosti, což může být člen statutárního orgánu, jak platilo i dosud, nebo i jiná osoba, která však fakticky vede a řídí danou společnost (např. generální ředitel, který ale není současně členem statutárního orgánu).

Podle přechodných ustanovení zákona jsou obchodní společnosti povinné upravit zápis svého skutečného majitele v souladu s novou právní úpravou nejpozději do 6 měsíců od účinnosti. Pokud společnost neměla dosud zapsaného skutečného majitele, měla by tak učinit bez zbytečného odkladu.

Pokud si nejste jisti, kdo je skutečným majitelem ve vaší společnosti nebo potřebujete pomoci s jeho zápisem, neváhejte se na nás obrátit.

Autor:
Mgr. Jan Jakl
Partner, advokát

Mohlo by vás zajímat...

Pro zaměstnavatele - aktuálně o DPP a DPČ

Pro zaměstnavatele - aktuálně o DPP a DPČ

Nový článek, který vám přináší odpovědi na to, kdy je vhodné uzavřít dohodu o provedení práce, kdy dohodu o pracovní činnosti a zda budou dohody uzavírány i v roce 2023 po novele zákoníku práce.

Pro zaměstnavatele - nová úprava whistleblowingu

Pro zaměstnavatele - nová úprava whistleblowingu

Připravili jsme pro vás článek na téma, co whistleblowing znamená a jaké změny přináší návrh zákona o ochraně oznamovatelů - whistleblowerů, který je aktuálně ve fázi schvalování v Poslanecké sněmovně.

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Při doručování dokumentů zaměstnanci je důležité důsledně dodržovat pravidla. Řádné doručení dokumentu druhé straně smluvního vztahu patří mezi předpoklady jeho účinnosti. Podívejte se na aktuální úpravu nařízení i plánované změny.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí