Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „EET“) nabyla účinnosti z části k 1. listopadu 2019, zbývající část pak nabývá účinnosti k 1. květnu 2020. Tato novela zákona o EET tak reaguje na nález Ústavního soudu, kterým došlo k odložení 3. a 4. vlny EET a ke zrušení EET u plateb prováděných skrze elektronické platební prostředky. Spolu se změnami stanovenými nálezem Ústavního soudu byly také zapracovány poznatky z praktické aplikace zákona o EET. 

Jaké změny novela přináší? Pojďme si je přehledně shrnout...

1.
Změna územní působnosti

Jednou z praktických změn, která je aplikovaná od listopadu 2019, je změna takzvané územní působnosti. Zákon nově omezuje povinnost evidovat tržby pouze na území České republiky. Dle původního znění zákona o EET byli poplatníci povinni evidovat veškeré tržby, tj. tržby realizované na území České republiky, ale také tržby realizované v zahraničí.

2.
Daňové identifikační číslo

Další změnou, která již nabyla účinnosti, je povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“). Poplatník je ovšem povinen uvést DIČ pouze za předpokladu, že se nejedná o část, která je tvořena z rodného čísla. Tato změna byla přijata na základě nálezu Ústavního soudu, který shledal, že uvádění DIČ tvořeného z rodného čísla není v souladu s právem na ochranu soukromí. Nicméně v případě, že by vystavená účtenka měla splňovat požadavky, které jsou stanoveny např. zákonem o dani z přidané hodnoty, pak je nutné uvést své DIČ na účtence, a to bez ohledu na to, zda je DIČ tvořeno z rodného čísla.

3. 
Zvláštní režim EET

Významnou změnou je zavedení zvláštního režimu pro EET, který byl opět přijat v souladu s nálezem Ústavního soudu, ten konstatoval, že nebyly dostatečně zanalyzovány dopady na jednotlivé skupiny podnikatelů. V návaznosti na analýzu provedenou Ministerstvem financí, bylo rozhodnuto, že podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, nemají více jak dva zaměstnance a jejichž výše příjmů z evidovaných tržeb zároveň nepřesáhne za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců částku 600 000 Kč, budou moci evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. V praxi to znamená, že správce daně vydá poplatníkovi očíslovaný blok papírových účtenek a ten bude vydávat tyto ručně vyplněné účtenky svým zákazníkům. Zároveň bude poplatník povinen po uplynutí každého čtvrtletí odevzdávat tzv. „Oznámení o tržbách“.

4.
Tržby realizované skrze zvláštní platební prostředky

I přestože byla EET zrušena u plateb prováděných skrze elektronické platební prostředky, tak nově zavádí povinnost evidovat tržby realizované prostřednictvím platebního prostředku určeného k zaplacení úzce vymezeného zboží či služeb (platby voucherem, čipovou kartou či kupónem).

5.
Vyloučení z EET

Novela zákona zároveň uvádí další tržby, které jsou vyloučeny z EET. Jedná se o tržby z telekomunikačních a jiných služeb prostřednictvím veřejné mobilní sítě, tržby z hazardních her, tržby z obchodní letecké přepravy či tržby nevidomých poplatníků, kteří nemají vidomé spolupracující osoby či zaměstnance. Současně jsou také vyloučeny tržby z prodeje sladkovodních ryb v období 18. do 24. prosince.

A navíc... Novela zákona o DPH

Spolu s novelou zákona o EET dochází ke snížení některých sazeb DPH. Nově tak bude aplikována druhá snížená sazba 10 %, např. na stravovací služby s výjimkou tabákových a alkoholických nápojů (s výjimkou točeného piva), služby mytí oken v domácnostech či kadeřnické a holičské služby. Novela zákona o DPH je vázána na spuštění poslední vlny EET (tj. 3. a 4. vlny). Účinnosti tedy nabývá od 1. května 2020.

Pakliže Vám můžeme být jakkoliv nápomocni v souvislosti s výše uvedeným, neváhejte nás kontaktovat.

POTŘEBUJETE PORADIT S DANĚMI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí