Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 21 a 22

Vláda v lednu letošního roku schválila důležitý implementační dokument podporující rozvoj regionů v rámci naplnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (dále jen SRR). Výhodou tohoto Akčního plánu je princip tzv. územní dimenze, která se zaměřuje na efektivní využití dostupných zdrojů při řešení problémů v konkrétním regionu či rozvíjení jeho potenciálu.

Co se týká finančního rozměru, tak Akční plán počítá v příštích dvou letech s využitím celkové sumy 56 miliard Kč na projekty spolufinancované z operačních programů pro období 2014-2020 plus dalších 8 miliard Kč na schválení nových projektů v rámci národních dotačních titulů. Územně zacílené výzvy pro nové programové období 2021-2027 ještě nejsou zcela specifikovány. O upřesnění podmínek možné podpory v regionech vás budeme informovat v blízké době.

Akční plán by měl hlavně podrobněji definovat způsob  naplňování  strategických  a  specifických  cílů, také typových  opatření  SRR  2021+  a  Koncepce  rozvoje  venkova  do  podoby  jednotlivých aktivit, jejichž prostřednictvím stanoví  jasný  způsob  jejich naplnění,  zdůvodní potřebnost,  určí  hlavní  odpovědnosti  za  aktivitu  (nositele a realizátory) a odhadne jejich finanční náročnost a měřitelnost. 

Počítá se s pokrytím pěti ze 6 strategických cílů SRR, těmi jsou:

  • Metropolitní území
  • Aglomerace
  • Regionální centra a jejich venkovské zázemí
  • Hospodářsky a sociálně ohrožená území
  • Veřejná správa v regionálním rozvoji

Pro krajská města a jejich zázemí, tedy české metropole a aglomerace, nový Akční plán bude znamenat hlavně podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol. Počítá se také s bytovou výstavbou pomocí revitalizace brownfieldů, se zajištěním kapacit sociálních služeb pro seniory nebo v oblasti životního prostředí s rozvojem systémů zeleně a zadržováním vody v krajině či s likvidací kontaminovaných míst.

Regionální centra, tedy vlastně bývalá okresní města včetně jejich venkovského zázemí, budou cílit na zajištění dostupnosti poradenství podnikům. Cílem je stabilizovat či rozvíjet dopravní obslužnost především ve špatně dostupných lokalitách nebo zajistit dostupnost primární zdravotní péče, např. praktických lékařů  nebo zubařů zejména ve venkovských oblastech. V prioritě vzdělávání se zde Akční plán zaměří na rozvoj a obnovu infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení a na rozvoj dostupnosti vzdělávání především v oblastech sociálně vyloučených. Podpořit životní prostředí bude možné prostředictvím pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny.

Hospodářsky a sociálně ohrožená území na periferii či území, kde došlo k významné ztrátě pracovních míst a odlivu vzdělanějších obyvatel. V těchto oblastech žije momentálně 25 % obyvatel Česka. Tam i nadále bude směřovat zvýšená podporu státu v podobě zvýhodňování v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. V oblasti životního prostředí Akční plán pomůže s revitalizací bývalých vojenských újezdů či likvidací kontaminovaných míst.

Akční plán jsme rámcově představili a v některém z příštích článků se dozvíte podrobnější informace, o konkrétních možnostech čerpání finančních prostředků a v jaké výši.

Chcete-li čerpat dotace z Akčního fondu, neváhejte se na nás obrátit.
Připravíme za vás celý projekt.

Mohlo by vás také zajímat...

Přihlaste se na naše online akce:

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Jaké dotace nás čekají v roce 2021-2027? Kdo bude oprávněným žadatelem a na co bude moci žádat?

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

ZAUJALA VÁS PODPORA?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky