Kdo může, pomůže, i my pomůžeme

4 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Kdo může, pomůže, i my pomůžeme

Úvěr COVID

Aktuálně → 20. 3. 2020 byl pozastaven příjem žádostí o úvěr, o případném obnovení vás budeme dále informovat.

Situace s koronavirem ovlivňuje celý svět, aktuálně již zásadním způsobem ohrožuje nás všechny, podnikatelské prostředí nevyjímaje. 

Vláda ČR na denní bázi přichází se systémovými opatřeními, kterými se snaží v této situaci účinně chránit naše občany i ekonomiku. Vznikl proto i mimořádný program Úvěr COVID, který malým a středním podnikům, jejichž podnikání bylo omezeno v důsledku šíření koronavirové infekce, usnadňuje přístup k provoznímu financování. 

20. 3. 2020 byl pozastaven příjem žádostí o úvěr, o případném obnovení vás budeme samozřejmě dále informovat.

BEZPLATNĚ POMŮŽEME S VYŘÍZENÍM TÉTO PODPORY

Jak program funguje?

Program má pomáhat malým a středním podnikům, u kterých v důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce dochází k opožděným plněním, pozastavením či úplným zrušením plnění z obchodních kontraktů. 

Jakou podporu nabízí?

Z programu je možné získat úvěr pro provozní financování s následujícími podmínkami: 

 • bez úroků a bez poplatků
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až o 12 měsíců

Kolik je možné získat? 

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 500 tis. Kč až do 15 mil. Kč 
 • úvěr se poskytuje až do výše 90% prokázaných způsobilých výdajů (prokázané výše vzniklé újmy pro podnik)

Na co lze úvěr použít?

Úvěr by měl sloužit především k  zajištění provozního financování, tedy zejména:

 • pořízení a finanování zásob
 • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • další provozní výdaje

Co budete k získání úvěru potřebovat:

 • v první řadě musíte splňovat základní podmínky: 
  • musíte být mikropodnikem, malým nebo středním podnikem (v souhrnu max. do 250 zaměstnanců)
  • musíte podnikat v odvětví, které program podporuje
  • nemáte splatné nedoplatky vůči státním institucím (FÚ, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod.)
 • musíte umět vyčíslit a prokázat újmu, která vám v souvislosti s koronavirem vznikla - výše újmy definuje tzv. způsobilé výdaje, např.: 
  • odstoupení od smlouvy
  • dopisy (či podobné doklady) o odmítnutí plnění, zpoždění plnění z obchodního kontraktu 
  • objednávky či jiné potvrzení smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu
 • úvěr musí být zajištěn - po dohodě s ČMZRB bude zajišťován biankosměnkou s avalem nebo bez avalu (bude posuzováno individuálně v závislosti na žadateli)

Snažíme se pomoci všem, kteří se na nás obrátí. Ani naše kapacity ale nejsou neomezené, proto se na nás v případě potřeby obracejte co nejdříve. Napište nám pomocí formuláře níže nebo volejte na 800 151 111

Chcete pomoci s vyřízením?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky