Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

8 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku – Díl 2.

V minulém díle (pokud jste jej ještě nečetli, najdete jej ZDE) jsme si pomocí stručného úvodu do problematiky představili základní znaky, podle kterých se můžete snadno zorientovat a rozpoznat, jestli váš projekt splňuje charakteristiky výzkumně-vývojového projektu (VaV projektu) či nikoli.

V dnešním díle ještě chvíli zůstaneme u objasňování některých základních pojmů, protože zejména pro účely přípravy úspěšných dotačních VaV projektů, je vhodné se v této problematice nejprve dobře zorientovat.

Významná část dotačních titulů zaměřených na podporu realizace VaV projektů v podnicích je zaměřena na podporu tzv. průmyslového výzkumu (někdy též označovaného jako aplikovaný výzkum) a experimentálního vývoje. Právě objasnění těchto dvou pojmů, vysvětlení základních rozdílů mezi nimi včetně příkladů, na kterých se pokusíme tyto rozdíly demonstrovat, se dnes budeme věnovat.

Nejprve si pojďme vysvětlit, k čemu je vlastně toto rozlišování z pohledu dotačních projektů tak důležité. Z hlediska praktické přípravy projektů je to nejčastěji z těchto dvou důvodů:

1. Maximální procentuální výše dotační podpory na projekt

U každého dotačního programu vás zcela jistě bude jako jedna z hlavních věcí zajímat výše podpory, na kterou dosáhnete. Většina dotačních programů zaměřených na podporu VaV projektů ale procentuální výši podpory rozlišuje právě podle kategorie VaV s tím, že aktivity v rámci průmyslového výzkumu jsou zpravidla podpořeny vyšší mírou podpory, než aktivity v rámci experimentálního vývoje. Právě proto je dobré umět rozlišit kategorie VaV tak, aby bylo možné při sestavování rozpočtu projektu dobře nastavit, do jaké kategorie určité aktivity a náklady s ní spojené patří, jelikož se podle toho bude odvíjet finální podpora, kterou na projekt následně můžete získat.

2. Maximální či minimální podíl průmyslového výzkumu vs. experimentálního vývoje

Podobně pak vybrané dotační programy sledují určité cíle, kterých chtějí podporou vybraných projektů dosáhnout, proto se v podmínkách velice často setkáte s požadavkem minimálního podílu aktivit experimentálního vývoje a to například z důvodu, že program chce podporovat finální řešení následně přímo uplatnitelná na trhu (ale o tom si řekneme více dále).

Nyní už ale k hlavnímu tématu dnešního článku, tedy co si pod pojmy průmyslový výzkum a experimentální vývoj představit?

Z hlediska úrovně badatelského poznání a jeho posloupnosti experimentální vývoj zpravidla navazuje na poznatky, které byly zjištěny předchozím bádáním v rámci průmyslového výzkumu.

Průmyslový výzkum (nebo též aplikovaný)

Tato kategorie navazuje na nejvyšší úroveň bádání, která je označována jako základní výzkum – při něm hovoříme o experimentální a teoretické práci, jejímž cílem je objevovat nové základní poznatky a principy o jevech nebo pozorovatelných skutečnostech, avšak bez hledání bližšího uplatnění či využití v praxi (viz Frascati manual 2015 © OECD 2015). Při základním výzkumu tedy zpravidla hledáme odpovědi na otázky „CO?“ nebo „PROČ?“ se nějak děje.

Právě praktický záměr uplatnění získaných poznatků základního výzkumu je potom základním rozlišovacím prvkem pro poznání, kdy už začínáme hovořit o průmyslovém výzkumu. Průmyslový výzkum tedy začíná inspirací v nových poznatcích (z nichž vznikají nápady) a hledá nové možnosti, jakými by se tyto nové poznatky daly využít v nových produktech, systémech, technologiích, metodách či operacích.

Při průmyslovém výzkumu tedy už víme, co nebo proč se nějak děje a hledáme odpovědi na otázky „K ČEMU?“ nebo „NA CO?“ je to dobré nebo by se dalo využít.

Experimentální vývoj

Na závěr potom experimentální vývoj je tou etapou bádání, která přináší zejména potenciál pro finální uplatnění předchozích poznatků základního a aplikovaného výzkumu v konečných produktech pro komerční využití. Jeho výsledky by tedy měly směřovat především k novým produktům či postupům anebo k zlepšování stávajících produktů či postupů.

Při experimentálním vývoji tedy zejména testujeme způsoby, jak se dají doposud zjištěné poznatky specificky využít v rámci nějaké konkrétní aplikace právě v produktu či postupu.

Víme už tedy, na co chceme zjištěné poznatky využít, ale hledáme odpověď na otázku „JAK?“ to udělat.

Demonstrativní příklad

Nejsnazším způsobem pro pochopení základních rozdílů je zcela jistě demonstrace na nějaké praktickém příkladu. Proto se nyní pokusíme vše objasnit na příkladu co nejběžnějšího produktu, aby bylo snadnější si rozdíly představit.

Pro tyto účely jsme vybrali všem dobře známou pneumatiku u automobilu.

Chcete připravovat projekt, ale nevíte jak na to? 

Napište nám pomocí jednoduchého formuláře ZDE
nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

Základní výzkum - "CO"

V rámci základního výzkumu vznikly poznatky o třecích jevech, tedy zejména jak fungují a na čem jsou třecí síly závislé.

Průmyslový výzkum - "K ČEMU"

V rámci průmyslového výzkumu se potom může zkoumat využití těchto poznatků např. pro výrobu různých materiálů s cílem maximalizovat či naopak minimalizovat třecí síly.

Experimentální vývoj - "JAK"

V rámci experimentálního vývoje se potom poznatky o třecích vlastnostech konkrétního materiálu pryže nebo její nové směsi testují v aplikaci pro použití na vozidlech – s cílem vytvořit nový nebo podstatně zdokonalený výrobek (pneumatiku), ve které budou využity veškeré přechozí poznatky za účelem dosažení dokonalejšího chování vozidla na vozovce.

Tímto dílem jsme ukončili první část našeho seriálu, která byla více zaměřena na teoretické východiska pro přípravu VaV projektů.

Jelikož již tento měsíc startují v rámci TAČR nové dotační výzvy v programech TREND, Prostředí pro život a Doprava 2020+, můžete se již v příštím týdnu těšit na další díl našeho seriálu, ve kterém se již podíváme na praktické tipy pro přípravu VaV projektů pro žádosti o dotace. Dozvíte se, jak projekt správně naplánovat, na co si dát pozor a jak nejlépe a nejvýhodněji řešit jeho financování.

Ondřej Horčička

Dotace, které by vás mohly zajímat...

Aplikace

Aplikace

Až 70% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

Další články z oblasti

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete dotačních programů VaV.

Zajímá vás toto téma?

Napište si o další díly nebo další informace, rádi poradíme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky