Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

3 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace O daních > Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Na základě plošného rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které vydalo Ministerstvo financí ČR, se promíjí pokuta za opožděné podání a úrok z prodlení poplatníkům daně z příjmů, a to následovně:

  • poplatníkům, kteří podávají přiznání v základní lhůta (tj. do 1. dubna 2021), za předpokladu, že bude přiznání podáno nejpozději do 3. května 2021; a
  • poplatníkům, kteří podávají přiznání v prodlouženém termínu elektronicky (tj. do 3. května 2021), za předpokladu, že bude přiznání podáno nejpozději do 1. června 2021.

Stejně jako v loňském roce však nejde o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž pouze o prominutí příslušenství daně, tj. sankcí spojených s pozdním podáním. Oproti loňskému roku nedochází k prominutí sankcí u subjektů, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem či u subjektů, kteří zplnomocní pro podání daňového poradce. V takovém případě je lhůta pro podání stanovena na 1. července 2021. Více o letošních změnách ve stanovení lhůt pro podání daňového přiznání naleznete v našem nedávném článku Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Stále je také možné využít standardní možnost pro prodloužení lhůty, a to podat individuální žádost o prodloužení lhůty pro podaní daňového přiznání. Ta je pak vždy na posouzení správce daně.

K posunutí termínu by mělo také dojít v případě termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění a úhradu pojistného. V případě zdravotního pojištění by mělo dojít k podání přehledů za rok 2020 nejpozději do 2. srpna 2021. Dle informací Komory daňových poradců ČR by měl být obdobně posunut i termín pro podání přehledů na sociální pojištění. Pravděpodobně však k tomu bude přistoupeno formou prominutí sankcí stejně, jako tomu je u přiznání k dani z příjmů. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi?
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás také zajímat...

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmu domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Seznamte se s dlouho očekávanými změnami, ke kterým došlo v rámci uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie a nabydou účinnosti 1. července 2021.

Nové podmínky kompenzačního bonusu

Nové podmínky kompenzačního bonusu

Rozšíření okruhu osob, které mohou o bonus žádat. Zvýšení částky kompenzačního bonusu. Shrnujeme pro vás nová pravidla.

Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Aktuální novela daňového řádu přináší mnoho změn a jedna z nich se týká i lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů.

Potřebujete pomoci s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky