Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

3 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace O daních > Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Na základě plošného rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které vydalo Ministerstvo financí ČR, se promíjí pokuta za opožděné podání a úrok z prodlení poplatníkům daně z příjmů, a to následovně:

  • poplatníkům, kteří podávají přiznání v základní lhůta (tj. do 1. dubna 2021), za předpokladu, že bude přiznání podáno nejpozději do 3. května 2021; a
  • poplatníkům, kteří podávají přiznání v prodlouženém termínu elektronicky (tj. do 3. května 2021), za předpokladu, že bude přiznání podáno nejpozději do 1. června 2021.

Stejně jako v loňském roce však nejde o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž pouze o prominutí příslušenství daně, tj. sankcí spojených s pozdním podáním. Oproti loňskému roku nedochází k prominutí sankcí u subjektů, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem či u subjektů, kteří zplnomocní pro podání daňového poradce. V takovém případě je lhůta pro podání stanovena na 1. července 2021. Více o letošních změnách ve stanovení lhůt pro podání daňového přiznání naleznete v našem nedávném článku Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Stále je také možné využít standardní možnost pro prodloužení lhůty, a to podat individuální žádost o prodloužení lhůty pro podaní daňového přiznání. Ta je pak vždy na posouzení správce daně.

K posunutí termínu by mělo také dojít v případě termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění a úhradu pojistného. V případě zdravotního pojištění by mělo dojít k podání přehledů za rok 2020 nejpozději do 2. srpna 2021. Dle informací Komory daňových poradců ČR by měl být obdobně posunut i termín pro podání přehledů na sociální pojištění. Pravděpodobně však k tomu bude přistoupeno formou prominutí sankcí stejně, jako tomu je u přiznání k dani z příjmů. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi?
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás také zajímat...

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Téměř každá obchodní společnost disponuje určitým majetkem, který využívá v rámci své ekonomické činnosti. Majetek většinou nespotřebováváme ihned, ale dochází k jeho postupnému opotřebení, které je vyjádřeno formou odpisů. V následujícím článku vás seznámíme s rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

Živelní pohromy a daňové úlevy

Živelní pohromy a daňové úlevy

V návaznosti na události posledních týdnů, kdy živelní pohromy zasáhly velkou část Evropy, jsme si dovolili shrnout daňové aspekty poskytnutých darů a úlev, více v našem článku.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Seznamte se s dlouho očekávanými změnami, ke kterým došlo v rámci uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie a nabydou účinnosti 1. července 2021.

Potřebujete pomoci s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky