Dotační program Úspory energie

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotační program Úspory energie

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo 24. 11. 2020 Ministerstvo průmyslu již pátou výzvu „Úspory energie“. Tato výzva sleduje především dosažení snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a zároveň zvýšení energetické efektivity. Cílem je také celková úspora energie a snížení emisí CO2.

Komu je výzva určena:

Výzva je určena pro malé, střední i velké firmy, přičemž se liší výše dotace prokázaných způsobilých výdajů právě dle velikosti podniku následovně:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – až 50 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – až 40 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – až 30 % způsobilých výdajů 

Celková výše dotace v nominální hodnotě je od 500 tisíc Kč do 15 milionů EUR. Mohou žádat i výše zmíněné typy podniků, kde je majetková účast obcí, měst, krajů a státu (až do výše 100 % majetkové účasti těchto subjektů).

Jsou podporovány také způsobilé výdaje na samotnou přípravu projektu, tedy na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení. Opět se výše podpory liší podle velikosti podniku. Platí také stejná procentuální výše způsobilých nákladů.

Jaká opatření výzva podporuje

 • Investice, které jsou schopny snížit energetickou náročnost provozu

Jedná se hlavně o modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.

 • Rekonstrukce budov i technologií

Zde se počítá se zateplením budov a provozů, výměnou oken a dveří či s instalací vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla.

 • Optimalizace výrobního/technologického procesu za účelem snížení spotřeb energií

Včetně využití odpadní energie ve výrobních procesech.

 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

Můžete získat dotaci také na zavádění a modernizací systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • Instalace Obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

Na co si v této výzvě musíte dát pozor, aby vaše žádost byla úspěšná?

 • Musíte splnit především efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok,
 • Dále musí být zřetelná absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
 • Hodnocena bude i příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení) a jak kvalitně je zpracovaný, podrobný a odůvodněný jeho rozpočet.

Do kdy musím projekt realizovat?

Projekt jako celek je nutné dokončit do 30. 5. 2023, ale realizaci projektu si během tohoto časového období můžete rozdělit do jednotlivých etap.

Kde mohu projekt realizovat?

Výzva je určena k realizaci na celém území České republiky kromě regionu NUTS 2 Praha. Rozhodující ovšem není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu, takže vaše firma může mít sídlo v Praze, ale pokud byste projekt chtěli uskutečnit mimo hlavní město, je to možné.

Chci získat dotaci, co mám pro to udělat?

 1. Nejdříve se musím zaměřit na splnění základních podmínek programu Úspory energie, tedy realizace projektu mimo Prahu, dostatečnou bonitu své firmy a dosažení minimální výše dotace (zmíněných 500 tisíc Kč).
 2. Dále je nutné zpracovat si Analýzu potenciálu úspor v podniku, která následně prokáže, zda projekt uspoří dostatečné množství energie a emisí CO2.
 3. Dalším krokem je zpracování energetického posudku a žádosti o dotaci.

Se všemi kroky i s řešením případných problémů vám rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Přijďte si o programu poslechnout více:

Více o dotaci...

Úspory energie

Úspory energie

Až 65% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí