Dotace pro letecký průmysl až 70 %

2 minuty čtení

Program Aplikace – Clean Sky 2 (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Na co lze dotaci využít?

Dotaci lze využít na:

  • osobní náklady – zejména mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního personálu nezbytného pro účely projektu
  • náklady smluvního výzkumu
  • vybrané provozní náklady – zejména materiál
  • nástroje, přístroje a vybavení pouze formou odpisů po dobu, kdy byly využity pro účely realizace projektu
  • náklady na ostatní režie související s projektem
  • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
  • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí