Dotace na digitalizaci podniku - více času na přípravu žádosti

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotace na digitalizaci podniku - více času na přípravu žádosti

Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  provedl aktualizaci plánu výzvy ICT a sdílené služby - Digitální podnik. Došlo tak k posunutí příjmu žádostí o dotaci - a to na 1. 10. 2021 do 15. 11. 2021.

Podívejte se na podrobnosti k výzvě a pokud i vy chcete udržet krok s konkurencí, či být o jeden napřed, zažádejte o podporu pro váš podnik. S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

Kdo může podpory využít?

  • Malé a střední podniky, které mají provozovnu mimo hlavní město Prahu 

K čemu je podpora určena?

  • Do způsobilých výdajů se řadí nákup ICT řešení a související služby, nevýrobní digitální technologie ale také se služby poradců a expertů v oblasti počítačové bezpečnosti

Kolik můžu získat?

  • Počítá se s podporou od 0,5 mil Kč do 30 mil. Kč
  • Malý podnik může dosáhnout až na 45 % způsobilých výdajů a střední podnik až na 35 %

Jaké jsou podporované aktivity? 

V této výzvě může dotaci získat projekt zaměřený na digitalizaci, automatizaci či robotizaci procesů.

1. Digitální transformace firmy

Zde se jedná o podporu nákupu nevýrobních technologií, umožňujících vytvořit funkční propojený celek efektivnější pro řízení a chod firmy. Podporovány budou například chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav, dále systémy pracující na bázi AI, inteligentní dohledové systémy použitelné např. i pro dohled sítí fyzické infrastruktury, MIS, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence (CAD, Inventor, Photoshop atd.), virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, servery, switche, routery atd.

2. Logistické a skladové technologie

Dotace se zaměří především na pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, NFC technologie, sledování stavu zakázek DCS / MES.

3. Vnitropodniková konektivita

Investice by měly vést k zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní, pasivní prvky sítě a stavební práce v areálu firmy).

4. Kybernetická bezpečnost

Dotace budou směřovány hlavně na opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability v době zvýšeného ohrožení daného přechodem řady firem do virtuálního prostoru. Podporována bude také systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.

5. Kancelářské aplikace nebo aplikace pro daňovou evidenci

Počítá se také s podporou jednoduchých, základních účetních programů, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 20 % z CZV.


Příjem žádostí v této výzvě začne 1. 10. 2021 a jedná se o průběžnou výzvu. To znamená, že existuje omezená alokace peněz, která se velmi pravděpodobně vyčerpá hned v prvních dnech. Je tedy velmi důležité podat žádost mezi prvními!

Naprosto zásadním klíčem k získání dotace, ale i úspěšné implementaci takového projektu, je mít připravený plán digitalizace vaší společnosti. Prvním krokem je zpracování procesní analýzy, která následně navrhne digitální řešení. Proto spolupracujeme s nezávislými odborníky na projekty digitální transformace firem a s vytvořením takového plánu vám umíme pomoci.

Potřebujete pomoci s žádostí o dotaci? 
Kontaktujte nás. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky