Do města na kole

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Do města na kole

Až do 25. 2. 2022 je možné čerpat dotační podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu cyklistických stezek, jejich rekonstrukci a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy. K podání žádosti o dotaci je nutné vyřízení stavebního povolení s nabytím právní moci. Pokud jej však v současné době nemáte, nezoufejte.

Cyklistická doprava je tématem i pro evropské dotace v novém programovém období – Evropská unie podpoří výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami i na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice a pořízení doprovodné cyklistické infrastruktury.

Cyklistická doprava v Čechách

Jízdní kolo jako dopravní prostředek při cestě například do práce, školy nebo do obchodu využívá v Česku přibližně 4 až 8 % obyvatel. V některých městech tvoří jízda na kole poměrně velký podíl veškeré dopravy – jmenovitě lze z větších měst zmínit například Pardubice, Hradec Králové či České Budějovice, případně potom klasická místa, jako je Třeboň nebo Kadaň.

Cyklogenerel

Dokument, který může zásadně pomoci přemýšlení nad cyklistickou dopravou ve Vaší obci, se nazývá cyklogenerel. Cyklogenerel (koncepce cyklistické dopravy) je dlouhodobým a systémovým dokumentem, který vychází ze základních principů řešení dopravy pro cyklisty, zejména integraci cyklistů a motorové dopravy. Jeho cílem je určit základní požadavky na infrastrukturu pro cyklisty, která bude výhledově realizována. Dalším cílem je navrhnout nové samostatné cyklostezky nebo cyklotrasy, jejich optimální směrové vedení a parametry. Předmětem cyklogenerelu bývá i napojení okolních obcí a regionálních a nadregionálních stezek a cyklotras na systém vaší obce.

Klášterec nad Ohří – příklad dobré praxe

Příkladem dobré praxe pro jiné obce může být město Klášterec nad Ohří. Nachází se sevřené v údolí řeky Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami, na jejichž svahy krajinné části jeho katastrální území zasahují. Administrativně náleží do západní části Ústeckého kraje, přestože je svou polohou i dostupností násobně bližší Karlovým Varům. V Klášterci byl cyklogenerel finálně schválen v roce 2016. Zahrnuje návrh dotváření základní sítě chráněných tras, dílčí a levné úpravy pro legalizaci chodníků a stezek i cykloobousměrek nebo dlouhodobější záměry pro rozvoj cyklistické dopravy. Za posledních pět let se v Klášterci podařilo zásadně posunout cyklistickou dopravu ve městě. Vystavěny byly nové cyklostezky – cyklopark mezi ulicemi Chomutovská a Královehradecká, cyklostezka podél Kláštereckého potoka, podél řeky Ohře, cyklochodník v ulici Petlérská a v plánu jsou další cyklostezky – například k hradu Šumná či cyklostezka propojující město s přilehlou průmyslovou zónou. Cyklostezky v Klášterci propojují významné turistické body, ale i objekty občanské vybavenosti.

Odbor výstavby a rozvoje města Klášterec nad Ohří se v každém roce snaží podat minimálně jednu žádost o dotaci na výstavbu nové cyklistické infrastruktury či její rekonstrukci. Dotace ve výši 85 % jsou čerpány z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury. Cyklistická doprava bude v Klášterci dlouhodobou prioritou.

Chtěli byste být městem cyklostezek jako Klášterec nad Ohří?
Ozvěte se nám a my vám s dotací pomůžeme.
 

Autor: Mgr. et Mgr. Lucie Dušková, 8. 11. 2021

Mohlo by vás také zajímat:

Až 85% dotace na chodníky - víme jak na to

Až 85% dotace na chodníky - víme jak na to

Co vše se dá považovat za uznatelné náklady? A kdy je vhodné o dotaci žádat?

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Zlatá zrealizovala rozšíření chodníku díky dotaci z programu IROP

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Zlatá zrealizovala rozšíření chodníku díky dotaci z programu IROP

Obec Zlatá získala na úpravu komunikace pro chodce prostředky v hodnotě 2, 3 milionů korun z dotačního programu IROP. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.

ZAUJALA VÁS DOTACE NA CYKLOSTEZKY?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí