Daňové aspekty vánočních dárků pro klienty a obchodní partnery

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Daňové aspekty vánočních dárků pro klienty a obchodní partnery

Pomalu se blíží konec roku, čas vánoční a s ním i spojené rozesílání přání a dárků firemním klientům. Připravili jsme proto pro vás shrnutí, jaký daňový režim se u vánočních dárků použije, a jak je to z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.  

Obecně je známo, že náklady související s reprezentací jsou považovány za daňově neuznatelné a zároveň u nich nelze uplatnit nárok na odpočet DPH. Stejně tak je tomu v případě darů. Zákon však připouští i výjimky, které umožní daňovému subjektu uplatnit nárok na odpočet DPH a zařadit náklad mezi daňově uznatelné náklady.

Dary a reklamní předměty z pohledu daně z příjmů

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v souladu s § 25 odst. 1 písm. T) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) jsou obecně výdaje na reprezentaci (rovněž zahrnující dary) považovány za daňově neuznatelné. Nicméně za dar se pro tyto účely nepovažuje reklamní a propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží či služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč, a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Náklad lze tedy považovat za daňově uznatelný, pokud daný reklamní předmět:

  • Je opatřen:
    • logem či jménem poskytovatele, nebo
    • ochranou známkou poskytovatele, nebo
    • názvem propagovaného zboží či služby, a zároveň
  • jeho hodnota nepřesahuje 500 Kč bez DPH, a zároveň
  • není předmětem spotřební daně.

S ohledem na ustálenou praxi doporučujeme všem daňovým poplatníkům, aby schraňovali relevantní důkazní prostředky jako například přijaté faktury včetně objednávek, a dále také fotografie, ze kterých bude zřejmé, že se jedná skutečně o propagační předměty splňující všechny výše uvedené podmínky.

V neposlední řadě je nutné podotknout, že by se pro aplikaci výše popsaných pravidel mělo v případě poskytnutého daru jednat o věc, která má i sama o sobě určitou užitnou nebo estetickou hodnotu, např. tužky, pera, kalendáře, hrnečky. Naopak popsaná pravidla nelze aplikovat například na voucher (poukázku) na zboží nebo službu. V případě poukázky by se jednalo o daňově neuznatelný náklad poskytovatele.

Dary a reklamní předměty z pohledu daně z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) neupravuje pojem reklamní a propagační předmět. Místo této definice používá zákon pojem poskytnutí dárku. Definice dárku je o něco benevolentnější než ta v ZDP – dárek nemusí podle ZDPH být opatřen logem, ochranou známkou či názvem propagovaného zboží. Zároveň se může jednat i o zboží, které je předmětem spotřební daně.

V souladu s § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH se za dodání zboží, které je předmětem DPH, nepovažuje „poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, za předpokladu, že cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč“. To znamená, že v případě, že je dárek s pořizovací cenou do 500 Kč bez DPH poskytnut v rámci ekonomické činnosti, pak plátci daně nevzniká povinnost odvést daň na výstupu.

Nárok na odpočet daně v případě poskytnutých dárku upravuje § 72 odst. odst. 4 ZDPH, který uvádí, že plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci (definované § 25 odst. 1 písm. t) ZDP). Výjimku však tvoří právě dárky, které byly poskytnuty v rámci ekonomické činnosti a jejichž hodnota bez DPH zároveň nepřesahuje 500 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že za předpokladu, že poskytnuté dárky splňují podmínky stanovené definicí v § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH, je možné u těchto darů uplatnit nárok na odpočet a zároveň v případě poskytnutí není nutné odvádět DPH na výstupu.

Autor: Ing. Lucie Kořínková, daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Paušální daň

Paušální daň

Od roku 2021 mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob možnost vstoupit do tzv. paušálního režimu a odvádět tak jednou pevnou částkou daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění, bez povinnosti podat daňové přiznání a pojistné přehledy.

Stravenkový paušál – nový limit pro osvobození

Stravenkový paušál – nový limit pro osvobození

Od r. 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat příspěvek na stravování svým zaměstnancům i v peněžní formě. Ten je poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování a je dle zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného.

Daňové novinky v roce 2023

Daňové novinky v roce 2023

S účinností od 1. ledna 2023 budou aplikovány změny v oblasti daní z příjmů, DPH a souvisejících zákonů, které se týkají jak podnikajících fyzických osob, tak právnických osob.

POTŘEBUJETE PORADIT S DANĚMI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky