Další kroky ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů způsobených koronavirem

3 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Další kroky ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů způsobených koronavirem

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila ve zrychleném jednání tzv. protikrizový balíček, který zahrnuje některé změny, které mají zmírnit další nepřiznivé ekonomické dopady spojené s pandemií koronaviru. V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí toho nejdůležitějšího.

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty

V současné době, kdy podnikatel či firma vykáže ve svém daňovém přiznání ztrátu, lze tuto ztrátu uplatnit jako položku snižující základ daně v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, a to za předpokladu, že tento podnikatel či firma bude generovat kladné daňové základy. Po pěti letech od vzniku daňové ztráty nárok na její uplatnění zaniká. Nová úprava však umožňuje ztrátu vykázanou za zdaňovací období roku 2020 uplatnit jako položku snižující základ daně i za dvě zdaňovací období předcházející. Zpětné uplatnění daňové ztráty bude možné uplatnit už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020. 

Snížení sazeb DPH

Protikrizový balíček snižuje také DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a vstupného do saun a dalších podobných zařízení, a to z původních 15 % nově na 10 %.

Osvobození od daně z nemovitostí

Součástí balíčku je také rozšíření práva obcí osvobozovat nemovitosti od daně z nemovitostí. Současná úprava umožňuje obcím obecně závaznou vyhláškou plně či částečně osvobodit nemovitostí postižené živelnou pohromou. Nově budou mít tuto možnost i v případě pandemií či přijetí krizových opatření. Důležité také je, že toto osvobození bude možné využít i zpětně.

Zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku z tzv. zelené nafty

Z důvodu podpory zemědělského podnikání se zkrátí lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nyní se přeplatek vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Dle nových pravidel by měl být přeplatek vracen do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.

Silniční daň

U vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny dojde nově ke snížení o 25 %. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky