COVID-19: Možnost odložení nájemného pro podnikatelský nájem a nájem bytů

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > COVID-19: Možnost odložení nájemného pro podnikatelský nájem a nájem bytů

Jeden z největších fixních nákladů, které musí podnikatelé platit v současnosti i při uzavření jejich provozoven nebo omezení odbytu jejich zboží, je placení nájemného za užívání prostor sloužících k podnikání.

Stát, aby zabránil tomu, že podnikatelé přijdou o své provozovny z důvodu neplacení nájemného, přistoupil k opatření, které zásadně zasahuje do soukromoprávních smluv. Více naleznete v našem článku.

Jak být připraven? 

Nájem pro podnikatele

Pokud se podnikatel dostane do prodlení s placením nájemného nebo služeb v období od 12. 3. do 30. 6. 2020 (tento termín se možná bude ještě v budoucnu prodlužovat), tak pronajímatel nemá právo vypovědět nájem z důvodu tohoto prodlení. Podmínkou je, že k prodlení došlo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti (typicky například nařízené uzavření provozovny). Je na nájemci, aby prokázal a pronajímateli doložil, že toto bylo skutečně způsobeno opatřeními státu. Upozorňujeme, že tento odklad se proto nevztahuje na všechny nájemce.

Zákaz výpovědi z tohoto důvodu bude trvat až do 31. 3. 2022. Nájemce bude současně povinen v této době uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučiní, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.

Ochrana pronajímatele

Návrh zákona však poskytuje částečnou ochranu i pronajímateli. Pokud by například pronájem těchto prostor měl být jeho jediným zdrojem obživy, může po skončení nouzového stavu požadovat zrušení nájmu. V případě, že mezi nájemcem a pronajímatelem nebude možná dohoda, rozhodne o dané věci soud. Rovněž bude moci pronajímatel dříve vypovědět nájem i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že své pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Nájem bytu

Obdobná situace a podmínky budou platit u nájmu takového prostoru, který slouží k uspokojování bytové potřeby nájemce (byt, dům, část bytu nebo domu apod.). V tomto případě se pouze liší termíny, na které se omezení vztahuje. Zákaz výpovědi z důvodu prodlení s placením nájemného se bude vztahovat na nájemné za období od 12. 3. 2020 do skončení mimořádných opatření, avšak nejpozději do 30. 9. 2020. Ochranná doba, kdy nelze nájem z tohoto důvodu vypovědět je ve srovnání s podnikatelským nájmem kratší a trvá pouze do 31. 5. 2021. Rovněž i u nájmu bytu se toto omezení bude vztahovat pouze na nájemce, který nemůže platit nájemné převážně z důvodu omezení plynoucího z mimořádného opatření v souvislosti s COVID-19.

V případě nájmu bytu jsou však přísnější podmínky, kdy se pronajímatel může domáhat zrušení nájemní smlouvy po skončení nouzového stavu. Může tak učinit zejména, pokud by mohl v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.


Pokud si nejste jisti, zda se toto omezení bude vztahovat i na váš případ podnikatelského nájmu nebo nájmu bytu, neváhejte se na nás obrátit.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí