Co nového v právu v roce 2021?

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Co nového v právu v roce 2021?

V roce 2021 nás opět čeká několik novinek a změn v oblasti práva, které vám v tomto článku přiblížíme. S příchodem nového roku nabyly účinnosti některé významné změny právní úpravy, které se dotknou řady podnikatelů. Další novinky se pak očekávají i v průběhu roku.

Změna výpočtu dovolené a zavedení sdíleného pracovního místa

V loňském roce byla schválena významná novela zákoníku práce, která z větší části již nabyla i účinnosti. Jedna z nejdiskutovanějších změn týkající se pravidel pro výpočet dovolené však nabyla účinnosti až nyní 1. ledna.

Podle nové právní úpravy je právo na dovolenou, jakož i její čerpání, založeno na příslušné délce týdenní pracovní doby zaměstnance vyjádřené v hodinách. Jedná se o rozdíl od dosavadních pravidel, kdy se dovolená určovala podle odpracovaných dnů. Dochází tak k nastavení rovnějších podmínek pro čerpání dovolené v závislosti na srovnatelné odpracování týdenní pracovní doby ze strany zaměstnanců bez ohledu na způsob jejího rozvržení. Klíčové vždy bude kolik hodin daný zaměstnanec odpracoval.

Další novinkou, kterou lze využít až nyní v novém roce, je institut tzv. sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel se může v případě takovéhoto pracovního místa dohodnout se dvěma nebo s více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce, že si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu.

Významné změny v právní úpravě obchodních korporacích

Jak jsme vás již v průběhu loňského roka informovali v našich článcích, dochází od roku 2021 k významným změnám v oblasti právní úpravy obchodních korporacích. Podnikatelé by se měli tedy na tyto změny připravit a dát do souladu s novými pravidly i fungování svých obchodních společností. Ohledně konkrétních změn odkazujeme na naše předchozí články, případně se můžete obrátit přímo na nás.

Dovolujeme si pouze zdůraznit, že obchodní korporace jsou povinné přizpůsobit své společenské smlouvy nebo stanovy nové úpravě a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku nejpozději do 1. 1. 2022. Pokud společnost tak neučiní anebo nezapíše do obchodního rejstříku skutečnosti, jež se dosud nezapisovaly, nebo do sbírky listin neuloží listinu, jež se dosud neukládala, rejstříkový soud ji k tomu vyzve. V krajním případě může soud společnost zrušit a nařídit její likvidaci.

Dále zejména upozorňujeme společnosti, jejichž statutárním orgánem (např. jednatelem) je právnická osoba. Tato právnická osoba musí zmocnit konkrétní fyzickou osobu, která ji bude jakožto jednatele zastupovat a která se zapíše i do obchodního rejstříku. Pokud funkci statutárního orgánu tedy vykonává ve vaší společnosti právnická osoba, máte povinnost do 1. 4. 2021 zapsat do rejstříku konkrétní fyzickou osobu, která bude danou právnickou osobu zastupovat. V opačném případě dojde k automatickému zániku funkce statutárního orgánu. Pokud tedy danou povinnost nesplníte, může se stát, že se ocitne vaše společnost bez statutárního orgánu, který by ji mohl zastupovat.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů právnických osob

V roce 2021 by měl nabýt účinnosti i zcela nový zákon o evidenci skutečných majitelů právnických osob, který je nyní ještě v procesu schvalování. Na rozdíl od současné právní úpravy, která v zásadě nestanovovala téměř žádné sankce pro nesplnění povinnosti zapsání svého skutečného majitele, mělo by v této oblasti dojít k významné změně. Nově by měl být přímo zaveden přestupek za nesplnění povinnosti zápisu svého skutečného majitele nebo neprovedení její změny, a to až do výše 500 000 Kč. Zároveň společnost, která nebude mít zapsaného skutečného majitele, nebude moci rozdělit a vyplatit zisk svým společníkům. Jakmile bude zákon finálně schválen, budeme vás informovat o dalších podstatných detailech a povinnostech, které přinese.

„Covidová“ právní úprava

Bohužel i v roce 2021 se budeme nadále potýkat s pandemií COVID-19, která přináší problémy většině podnikatelů. Z toho důvodu bude i nadále docházet k dočasným nebo k trvalým změnám v právní úpravě s cílem pomoci podnikatelům. V této souvislosti pouze zmíníme novelu ohledně trvalého zavedení kurzarbeitu do českého právního řádu, který by měl nahradit program Antivirus. Tento předpis však dosud nebyl schválen a z toho důvodu bude nadále fungovat pro zaměstnavatele zmiňovaný program Antivirus.

V souvislosti s pomocí podnikatelům byla rovněž prodloužena ochrana před insolvencí (tzv. mimořádné moratorium). O toto moratorium mohou nadále žádat dlužníci, kterým hrozí úpadek nebo jsou v úpadku, a to až do 30. 6. 2021.

V případě, že budete mít zájem získat bližší informace o popsaných novinkách nebo obecně poradit v jakékoliv právní oblasti, neváhejte se na nás obrátit.

Autor:
Mgr. Juraj Grman
Advokát

Mohlo by vás zajímat...

Pro zaměstnavatele - aktuálně o DPP a DPČ

Pro zaměstnavatele - aktuálně o DPP a DPČ

Nový článek, který vám přináší odpovědi na to, kdy je vhodné uzavřít dohodu o provedení práce, kdy dohodu o pracovní činnosti a zda budou dohody uzavírány i v roce 2023 po novele zákoníku práce.

Pro zaměstnavatele - nová úprava whistleblowingu

Pro zaměstnavatele - nová úprava whistleblowingu

Připravili jsme pro vás článek na téma, co whistleblowing znamená a jaké změny přináší návrh zákona o ochraně oznamovatelů - whistleblowerů, který je aktuálně ve fázi schvalování v Poslanecké sněmovně.

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Při doručování dokumentů zaměstnanci je důležité důsledně dodržovat pravidla. Řádné doručení dokumentu druhé straně smluvního vztahu patří mezi předpoklady jeho účinnosti. Podívejte se na aktuální úpravu nařízení i plánované změny.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí